Avrupa Birliği sivil toplumu desteklemeye devam ediyor

Türkiye’de sivil toplumu desteklemek adına hayata geçirilen ve farklı başlıklarda destekler veren pek çok proje ve program bulunuyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, web sitesi aracılığıyla bu proje ve programları sivil toplum örgütleriyle paylaşmaya devam ediyor.

İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı – Türkiye Teklif Çağrısı açıldı

İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı” (eski adıyla Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA)) çağrısının detaylarına EuropeAid/173574/DD/ACT/TR referans numarası ile ulaşılabilirsiniz. Proje Ön Tekliflerinin teslimi için son tarih 15/03/2022‘dir.

EuropeAid ve Merkezi Finans ve İhale Birimi

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (EIDHR) kapsamındaki ihale ve teklif çağrıları aşağıdaki web sitelerinde yayınlanmaktadır:

EuropeAid Web Sitesi

Merkezi Finans ve İhale Birimi Web Sitesi

Avrupa Birliği Tarafından Finanse Edilen Programlar

Bir Sivil Toplum örgütü (STÖ), bir ağ veya küçük hibeler, teknik destek veya kapasite geliştirme arayışı içinde olan bir aktivist olmanız durumunda, AB tarafından finanse edilen nakdi ve/veya ayni destek sunan aşağıdaki programlara göz atabilirsiniz.

Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi

Projede, işsiz gazetecilere kapasite geliştirme desteği sağlayarak ve medya özgürlüğüne yönelik savunuculuğu ve dayanışmayı artırarak Türkiye’de basın özgürlüğü için elverişli ortamın geliştirilmesi hedeflenmektedir. Editoryal destekle, mesleki eğitimler ve savunuculuk kampanyaları sağlanır ve gazeteciler için çalışma ve ağ oluşturma alanı sunulur.

Hedef gruplar: İşsiz/serbest çalışan gazeteciler.

Projenin durumu: Başvurulara açıktır

Web sitesi

Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi

Proje ile gazetecilere gazetecilik yapabilecekleri ve kapasitelerini geliştirebilecekleri mecralar sağlanarak Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür basının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamındaki destek araçları: Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı, Basın Evi Destek Aracı

Hedef gruplar: Gazeteciler (işsiz gazetecilere öncelik verilecektir), medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşları.

Projenin durumu: Başvurulara açık (Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı için süresiz; Basın Evi Destek Aracı için yılda bir defa başvuruya açılan çağrılar bulunuyor.)

Web sitesi

Sivil Düşün

Programın amacı aktif vatandaşlık ortamını geliştirmek ve Türkiye’deki örgütlü aktif vatandaşların kurumsal kapasitesini, görünürlüğünü, ağ oluşturma ve iletişim becerilerini güçlendirmektir. Beş farklı kategoride destek sağlanmakta olup, bunlar; etkinlik/toplantı desteği, hareketlilik ve ağ oluşturma desteği, örgütlenme desteği, savunuculuk ve kampanya desteği ve iletişim desteği şeklindedir.

Hedef gruplar: Aktivistler (bireyler), STÖ (tüzel kişiler ve girişimler), dernekler, vakıflar, ağlar, mecralar, birlikler ve hak temelli çalışmalar yürüten kent konseyleri

Projenin durumu: Başvuruya açık

Web sitesi

Protect Defenders- Türkiye’deki İnsan Hakları Savunucularına Kapsamlı Destek

Projede, İnsan Hakları Savunucularına acil durum koruma hibeleri ve kapasite geliştirme sağlamanın yanı sıra, etkili savunuculuk stratejileri ve İHS ağlarının geliştirilmesi desteklenerek, insan hakları kuruluşlarına kurumsal destek hibeleri sunulmaktadır.

Hedef gruplar: İnsan Hakları Savunucuları (birey ya da kuruluşlar)

Projenin durumu: Başvurulara açık (sürekli)

Web sitesi

Geçmiş Çağrılar

CEİDizler Hibe Programı başvuruları açıldı!

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, Avrupa Birliği fonlarından aldığı doğrudan hibe ile yürüttüğü CEİDizler Projesi’nin detaylarını duyurdu.

Hedef gruplar: Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar, Dernekler, Sendikalar, Kooperatifler, Barolar, Yerel Eşitlik İzleme Platformları, Üniversiteler ve Meslek Örgütleri

Son başvuru tarihi: 8 Nisan 2021

Web sitesihttps://ceidizler.ceid.org.tr/

öncekine git
sonrakine git