Etkiniz desteklerinde yeni dönem başlıyor! (26 Haziran 2024 – 31 Ocak 2025)

Etkiniz AB Programı’nın bu başvuru dönemi 31 Ocak 2025’te son bulacak. 26 Haziran 2024 sonrası sadece belirli faaliyet kalemlerine destek sağlanacak.


Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları için İzleme ve Savunuculuk Çalışması Yapan STÖ’lere Duyuru

Etkiniz uluslararası insan hakları mekanizmaları için izleme/savunuculuk yapacak STÖ’lere değerlendirme aşamasında öncelik verecek. Detaylar için tıklayın!


“İnsan Hakları Savunucularını Destekleme” teklif çağrısı yayınlandı!

Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları Savunucularını Destekleme programı teklif çağrısına. 21 Mayıs 2024, saat 16.00’ya kadar (Brüksel saati) başvuru yapabilir.


BM Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi (CMW) Türkiye görüşmesi öncesi konu listesi yayında!

Belgenin İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş hâli için tıklayın!


İnsan Hakları İzleme ile Depremin Dünü, Bugünü ve Yarını

Deprem sonrası insan hakları izleme çalışmaları, ihlallerin önüne geçilmesini sağlamalı. #dayanışma #hesapverebilirlik ve #iyileşme’nin önünü açmalı.


2024 Etkiniz Forum için başvurular açıldı!

Etkiniz Forum 18-19 Nisan 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenleniyor. Forum’un teması “Dayanışma, Hesap Verebilirlik ve İyileşme için İnsan Hakları İzleme”


‘Etkiniz İnsan Haklarını İzleyenler için Politika Belgesi Hazırlama Rehberi’ yayında!

Sait Fehmi Ağduk’un Etkiniz AB Programı için kaleme aldığı rehber yayında.


Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Çalışmalarınıza Yardımcı Olabilecek Uluslararası Kaynaklar

Etkiniz olarak kadına yönelik şiddeti izleme alanında çalışan sivil toplum örgütlerine yardımcı olabilecek uluslararası kaynakları derledik.


#BirazDahaAçarMısınız Nedir bu Kural 9.2?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kural 9.2 ile ilgili ayrıntılı bilgiyi #BirazDahaAçarMısınız? kampanyasında sizler için derledik. Ayrıntılar için tıklayın!


‘İnsan Hakları İzleme Bağlamında Afete Yaklaşım: Afet Risk Azaltma’ webinar kayıtları başladı!

13 Ekim Cuma, saat 18:30’da gerçekleştireceğimiz webinara kayıt için tıklayın!