‘İş Dünyası ve İnsan Hakları’ webinar kayıtları başladı!

30 Kasım 2020, saat 19:00’daki ‘Yoksulluk ve Çocuk Hakları: Avrupa Konseyi’nin Çocukları Yoksulluktan Korumadaki Rolü’ webinarına kayıt için tıklayın!


‘Etkili Rapor Yazma’ online eğitimi başvuruya açıldı

Etkiniz AB Programı, 27-28-29 Ocak 2021 tarihlerinde ‘Etkili Rapor Yazımı’ online eğitimi düzenliyor. Başvuru için tıklayın!


ETKİNİZ’den sağlık meslek örgütleri ve sendikalara özel duyuru

Etkiniz, BM Çocuk Hakları Komitesi’ne insan hakları izleme raporu sunacak STÖ’lerin destek taleplerine değerlendirme aşamasında öncelik verecek.


Etkiniz’den bir yeni çeviri daha yayında

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan “Uluslararası insan hakları standartları ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göstergelerinin ayrıştırılmasına ilişkin öneriler” belgesi Etkiniz çevirisiyle Türkçe’de! Belge için TIKLAYINIZ. Girişten: ” 2030…


İnsan Hakları Temelli Veri Yaklaşımı Kılavuzu yayında!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan “İnsan Hakları Temelli Veri Yaklaşımı Kılavuzu” Etkiniz çevirisiyle Türkçe’de! İnsan hakları alanında çalışan STÖ’ler için rehber niteliğinde bir belge daha Etkiniz çevirisiyle…


İnsan Hakları Göstergeleri Ölçme ve Uygulama Kılavuzu yayında!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan “İnsan Hakları Göstergeleri Ölçme ve Uygulama Kılavuzu” Etkiniz çevirisiyle Türkçe’de! İnsan hakları kavramları ve göstergeleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Mekanizmaları, insan hakları…


‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme’ online eğitimi başvuruya açıldı

Etkiniz AB Programı, 23-24-25 Aralık 2020 tarihlerinde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme’ online eğitimi düzenliyor. Başvuru için tıklayın!


‘Engelli Hakları İzleme’ online eğitimi başvuruya açıldı

Etkiniz AB Programı, 23-24-25 Aralık 2020 tarihlerinde “Engelli Hakları İzleme” online eğitimi düzenliyor. Başvuru için tıklayın.


ETKİNİZ’den Çocuk Hakları Komitesine Rapor Sunacak STÖ’lere Özel Duyuru

Etkiniz, BM Çocuk Hakları Komitesi’ne insan hakları izleme raporu sunacak STÖ’lerin destek taleplerine değerlendirme aşamasında öncelik verecek.


‘Yoksulluk ve Çocuk Hakları: Avrupa Konseyi’nin Çocukları Yoksulluktan Korumadaki Rolü’ webinar kayıtları başladı!

30 Kasım 2020, saat 19:00’daki ‘Yoksulluk ve Çocuk Hakları: Avrupa Konseyi’nin Çocukları Yoksulluktan Korumadaki Rolü’ webinarına kayıt için tıklayın!