Etkiniz’den Haberler

ETKİNİZ AB PROGRAMI NEDİR?

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerine (STÖ), uluslararası insan hakları sözleşmelerine uyumu izleme ve bu alanda savunuculuk çalışmaları yapmaları için destekler sunan bir programdır.

İNSAN HAKLARI İZLEME NEDİR?

Etkiniz AB Programı insan hakları izlemesini “insan hakları uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla veri toplama, doğrulama ve savunuculuk” faaliyetlerinin bütünü olarak tanımlıyor.

ETKİNİZ DESTEKLERİ NELER?

Etkiniz AB Programı, İnsan Hakları İzleme ve Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim olmak üzere iki başlıkta destekler veriyor. Her iki başlığa uzman desteği eklenebiliyor.

DESTEK MASASI
Etkiniz AB Programı Destek Masası hafta içi her gün 13:30-16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bize telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Telefon

+90 312 447 79 60 – +90 312 448 25 43 –  +90 539 857 59 60

E-posta

destek@etkiniz.eu

info@etkiniz.eu