HAKKIMIZDA

ETKİNİZ AB Programı, Avrupa Birliği’nin aday ülkelerde sivil toplumun güçlenmesi için uyguladığı Sivil Toplum Aracı (CSF 2017) kapsamında finanse ediliyor. 7 Ocak 2019 tarihinde başlayan ve 6,5 yıl sürecek olan Programımız, bir yandan sivil toplumun izleme kapasitesinin geliştirilmesine bir yandan da kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında insan hakları alanındaki diyaloğun güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

  • Program kapsamında sağlanacak destekler ve bu desteklerden faydalanan sivil toplum örgütlenmelerinin çalışmalarıyla;
  • İnsan hakları izleme faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde güçlenmesi,
  • İnsan hakları izleme raporlarının nitelik ve nicelik bakımından iyileşmesi,
  • İnsan hakları izleme için gerekli uzmanlığın, yöntem bilgisinin ve becerilerin gelişmesi,
  • Avrupa ve uluslararası insan hakları çerçevesine ve mekanizmalarına erişiminin ve etkisinin artması,
  • İnsan haklarını izleme ortamının iyileşmesi için diyalog olanaklarının sağlanması,
  • Toplum düzeyinde insan haklarının korunması ve desteklenmesinde sivil toplum örgütlenmelerinin izleme değeri ve rolü konusunda bilginin yaygınlaştırılması,
  • Kamu kurumları ve sivil toplum örgütlenmeleri arasındaki iş birliği ve diyaloğun güçlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.