HAKKIMIZDA

ETKİNİZ AB Programı, Avrupa Birliği’nin aday ülkelerde sivil toplumun güçlenmesi için uyguladığı Sivil Toplum Aracı (CSF 2017) kapsamında finanse ediliyor. 7 Ocak 2019 tarihinde başlayan ve 3 yıl sürecek olan Programımız, bir yandan sivil toplumun izleme kapasitesinin geliştirilmesine bir yandan da kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında insan hakları alanındaki diyaloğun güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

  • Program kapsamında sağlanacak destekler ve bu desteklerden faydalanan sivil toplum örgütlenmelerinin çalışmalarıyla;
  • İnsan hakları izleme faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde güçlenmesi,
  • İnsan hakları izleme raporlarının nitelik ve nicelik bakımından iyileşmesi,
  • İnsan hakları izleme için gerekli uzmanlığın, yöntem bilgisinin ve becerilerin gelişmesi,
  • Avrupa ve uluslararası insan hakları çerçevesine ve mekanizmalarına erişiminin ve etkisinin artması,
  • İnsan haklarını izleme ortamının iyileşmesi için diyalog olanaklarının sağlanması,
  • Toplum düzeyinde insan haklarının korunması ve desteklenmesinde sivil toplum örgütlenmelerinin izleme değeri ve rolü konusunda bilginin yaygınlaştırılması,
  • Kamu kurumları ve sivil toplum örgütlenmeleri arasındaki iş birliği ve diyaloğun güçlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.