DESTEKLER

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerine (STÖ), uluslararası insan hakları sözleşmelerine uyumu izleme ve bu alanda savunuculuk çalışmaları yapmaları için destekler sunuyor.

Etkiniz AB Programı insan hakları izlemesini “insan hakları uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla veri toplama, doğrulama ve savunuculuk” faaliyetlerinin bütünü olarak tanımlıyor. Bu tanım kapsamına uyan çalışmalar için 2 ana başlıkta destekler veriliyor.

Etkiniz destekleri ayni destek olarak verilmekte olup, uygun harcamalar, destek verilen örgüt adına Etkiniz Program ekibi tarafından yapılır.

DESTEK KATEGORİLERİ

İNSAN HAKLARI İZLEME

DESTEKLERİ

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARINA ERİŞİM DESTEKLERİ

Sivil toplum örgütlerinin insan hakları izleme, raporlama ve savunuculuk çalışmalarına yönelik destekleri kapsar.

Sivil toplum örgütlerinin, uluslararası insan hakları izleme mekanizmalarına sunulmak üzere rapor hazırlama ve savunuculuk çalışmalarına yönelik destekleri kapsar.

KİMLER DESTEK TALEP EDEBİLİR?

Türkiye’deki insan hakları uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla, izleme çalışmaları yapmak üzere veri toplamak, bunları doğrulamak, raporlamak ve sonuçlarına yönelik savunuculuk yapmak isteyen;

 • Dernek
 • Vakıf
 • Kar amacı gütmeyen kooperatif
 • Sivil toplum ağ ve platformları (tüzel kişiliği olan üye bir STÖ üzerinden)
 • Sivil inisiyatifler (tüzel kişiliği olan üye bir STÖ üzerinden)
 • İşçi sendikaları
 • Barolar
 • Meslek örgütleri Etkiniz AB Programı desteklerinden faydalanabilir.

Etkiniz bireysel taleplere destek vermemektedir, destek taleplerinin yukarıda listesi verilen bir sivil toplum örgütü adına yapılması gerekir.

DESTEK TALEP SÜRECİ

Belirtilen faaliyet ve destek alanlarına uygun taleplerinizi  Etkiniz Bilgi Sistemine (MIS) kaydolup,  talep formunu doldurarak iletebilirsiniz.

Teknik altyapısı veya internet erişimi bulunmayan sivil toplum örgütleri, talebini Etkiniz Destek Hatları aracılığıyla program ekibine ulaştırabilir.

Destek talebinizi yapmadan önce web sayfamızda yayınlanan Desteklerden Yararlanma Rehberini incelemenizi, rehberin içinde yer alan uygunluk kriterleri ile kontrol listesine göz atmanızı öneririz.

ETKİNİZ DESTEK HATTI

Destek talebinize ilişkin sorularınız için Etkiniz Destek hatları üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E-Posta: destek@etkiniz.eu

Telefonlar: +90 312 447 7960 . +90 312 448 25 43 . +90 539 857 5960

Etkiniz telefon hatlarına hafta içi 13.30 -16.30 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.  Etkiniz Program Ekibi ile görüşmek için telefon hatlarımız üzerinden randevu talep edebilirsiniz.

ETKİNİZ KAPASİTE GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ

Sivil Toplum örgütlerinin izleme ve savunuculuk alanındaki kapasitelerini geliştirmelerine destek olacak  forumlar, diyalog toplantıları ve eğitimler düzenlemektedir.

 • Etkiniz forum toplantıları
 • Etkiniz AB Program Ekibi tarafından düzenlenen izleme eğitimleri
 • Etkiniz AB Programı Ekibi tarafından düzenlenen webinarlar
 • Sivil toplum örgütlerinin talebi üzerine düzenlenecek webinarlar
 • Sivil toplum örgütlerinin talebi üzerine düzenlenecek diyalog toplantıları

Bu programların konularını, tarihlerini ve katılım çağrılarını web sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Sizler de eğitim, webinar ve diyalog toplantıları düzenlemek için Etkiniz Bilgi Sistemine kaydolarak, destek talebinde bulunabilirsiniz.