DESTEKLER

ETKİNİZ desteklerini iki ana başlıkta sunuyor:

 1. İnsan hakları izleme destekleri
 2. Uluslararası insan hakları mekanizmalarına erişim desteği

ETKİNİZ AB Programı, sivil toplum örgütlerinin (STÖ) uluslararası insan hakları[1] standartlarına uyumun izlenmesi ve savunulması için becerilerini geliştirerek insan haklarının iyileştirilmesi ve korunmasındaki rollerini güçlendirmeyi amaçlar. Uluslararası insan hakları standartları, devletlerin saygı göstermesi, koruması ve yerine getirmesi gereken sorumluluklarını belirler. Bu standartlar Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Konseyi gibi devletlerarası kuruluşların bünyesinde kabul edilen sözleşmeleri, bildirgeleri ve kararları, bu sözleşmeleri izleyen yapıların karar ve genel yorumları ve hatta BM Özel Raportörleri ve Avrupa Konseyi organlarının uzman raporları gibi geniş bir listeyi kapsar. Liste için tıklayınız.

ETKİNİZ Destekleri neleri kapsar?

ETKİNİZ sivil toplum örgütlenmelerine doğrudan finansal destek vermemektedir. Bir başka deyişle, sunulan destekler sadece masrafların karşılanması şeklinde yapılır ve sivil toplum örgütlenmelerine para aktarılmaz. Destekler kapsamındaki tüm ödemeler ETKİNİZ tarafından yapılır. Her bir başvuru için en fazla 3000 Avro karşılığı destek sunulmaktadır. Bir sivil toplum örgütlenmesine birden fazla sefer destek sunulabilir ancak toplam destek tutarı bir yıl için en fazla 12.000 Avro olabilecektir. Her başvuru birbirinden ayrı olarak değerlendirilmektedir.

Başvuru dili Türkçe’dir. Arapça ve Kürtçe de başvuru da yapılabilir. Bilgi sistemimiz sadece Türkçe olarak hazırlandığı için Arapça ve Kürtçe dillerinde başvuru yapmak isterseniz destek@etkiniz.eu adresine bu talebinizi iletebilirsiniz.

[1] İnsan hakları konuları sürekli genişlemekte ve evrilmektedir. Aşağıda bazı örnek hak alanlarını/grupları paylaştık, ancak burada yer almayan diğer tüm başlıklarda da başvuruları kabul etmeye hazırız: kadın hakları, çocuk hakları, gençlerin hakları, engelli kişilerin hakları, azınlıklar ve etnik grupların hakları, LGBTİlerin hakları, mülteci hakları, göçmenlerin hakları, yerinden edilmişlerin hakları, vatansızların hakları, yerli halkların hakları, yaşlı hakları, işçi hakları, çevre hakları, insan hakları savunucularının korunması, ayrımcılık yasağı, adil yargılanma, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar.

1. İNSAN HAKLARI İZLEME DESTEKLERİ

İnsan Hakları İzleme Desteği uluslararası insan hakları standartlarına dayalı yeni ve mevcut insan hakları izleme girişimlerine destek vermek üzere tasarlandı. Bu destekle, STÖ’lerin ETKİNİZ desteğiyle kendi insan hakları izleme çalışmalarını tasarlamaları ve uygulamaları mümkün olacak.

İnsan Hakları İzleme Desteği ile neler yapabilirsiniz?

 • İzleme çalışmalarınızı uluslararası insan hakları standartlarıyla güçlendirebilir,
 • İzleme çalışmalarınızı stratejik bir temel üstüne oturtabilir,
 • İzlemeniz için temel göstergeler belirleyebilir,
 • Araştırma konunuzda veri toplayabilir ve verileri doğrulayabilir,
 • Topladığınız verileri istatistiki bilgiye çevirebilir,
 • Bu alandaki diğer çalışmalara dair mevcut verileri okuyup yorumlayabilir,
 • Sonuçlarınızı uluslararası geçerliliği olan izleme raporu haline getirebilir,
 • Bulgularınızı ve raporunuzu yaygınlaştırabilir ve geniş kitlelere ulaştırabilir,
 • Sonuçlarınızı video veya görsel bilgi gibi daha kolay anlaşılır formatlarda yayınlayabilir,
 • Sonuçlarınıza ilişkin kampanya ve lobi çalışmaları yürütebilir,
 • Benzer alanlarda çalışan örgütlerle diyaloğa geçebilir ve ortaklık kurarak temel stratejiler geliştirebilir
 • Basın ve medya çalışmalarıyla kamuoyuna ulaşabilir,
 • Çalışmalarınızı kamu yöneticileriyle paylaşabilir,
 • İnternet üzerinden seminerlere (webinar) katılabilir veya acil eğitim ihtiyaçları için webinar eğitimleri talep edebilir,
 • İhtiyacınıza yönelik eğitimler talep edebilir,
 • Farklı örgütlenmeler, kurumlar ve kuruluşlarla bir araya gelebilir ve insan hakları izleme ve savunuculuk çalışmalarınız konusunda diyaloğa geçebilir,
 • Uzun süreli kapasite oluşturmaya destek olacak rehber uzman talep edebilir, izleme süreçlerinizde birlikte çalışabilir, veya
 • İnsan hakları izleme konusunda bizlerin düşünemediği diğer konularda destekler alabilirsiniz.

İNSAN HAKLARI İZLEME KAPSAMINDA KARŞILANABİLECEK HARCAMALAR

 • Mekân kiralama
 • Yemek ve ikram
 • Ulaşım
 • Konaklama (yalnızca oda-kahvaltı giderlerini kapsar)
 • Günlük harcama desteği (günlük 10 Avro)
 • Kırtasiye
 • Yazılı çeviri (rapor, broşür, video vb çevirisi)
 • Sözlü çeviri (simultane veya ardıl)
 • İşaret diline çeviri
 • Ekipman kiralama (Ekipman satın alımı uygun destek kalemi değildir. Ekipman kiralama yaparken toplam kiralama bedelinin ekipmanın satın alım tutarının 1/3’ünü geçmemelidir)
 • İnternet sitesi tasarımı, yazılım ve yönetimi
 • Yazılım satın alma ve üyelik giderleri (Veri tabanı, depolama, tasarım, vb)
 • Sosyal medya araçlarının tasarımı ve yönetimi
 • Alan adı ve hosting
 • Tanıtım, bilgilendirme, promosyon vb. malzemelerinin tasarımı
 • Tanıtım, bilgilendirme, promosyon vb. malzemelerinin redaksiyonu
 • Tanıtım, bilgilendirme, promosyon vb. malzemelerinin basımı
 • Tanıtım, bilgilendirme, promosyon vb. malzemelerinin dağıtımı
 • Uzman desteği (ETKİNİZ, temel olarak sivil toplum örgütlerinin hali hazırda sahip oldukları uzmanlığı güçlendirmeyi amaçlar. STÖ’ler içerisindeki uzmanlığın yeterli olmadığı durumlarda konuyla ilgili dış uzman desteği sunmak da mümkün olacaktır.

ETKİNİZ tarafından sağlanacak kısa/uzun dönemli uzman desteği bütçesi 3.000 Avro’luk maksimum destek miktarına dahil değildir ve uzmanların tüm masrafları ETKİNİZ tarafından karşılanır.

2. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARINA ERİŞİM

Bu kategori, raporlama veya savunuculuk amacıyla uluslararası insan hakları mekanizmalarını doğrudan hedefleyen STÖ’lere destek sağlamayı amaçlar. Bu destek kategorisi farklı uluslararası insan hakları mekanizmalarına yönelik rapor hazırlamak isteyen STÖ’lere hızlı bir olanak sağlayacaktır. Bu destek kategorisiyle, rapor hazırlamak için gerekli toplantı, seyahat, çeviri ve diğer lojistik ihtiyaçlar karşılanabilecektir. Ayrıca, STÖ’ler bu desteği toplantılara veya raporların tartışıldığı oturumlara katılmak, birebir görüşmeler gerçekleştirmek gibi yollarla uluslararası insan hakları mekanizmalarına daha kolay erişebilmek için de kullanabilecektir.

Bu destek kategorisi, insan haklarının izlenmesiyle ilgili olarak Türkiye, AB üye ve aday ülkeleri ve Avrupa Komşuluk Aracı (ENPI) ülkeleri[*] arasında uluslararası çalışma ziyareti gerçekleştirme, iyi örnekleri yerinde inceleme ve etkinliklere katılım faaliyetlerini aşağıdaki kalemlerle desteklemek üzere tasarlandı. (Bu ülkeler dışındaki seyahat veya etkinlik talepleri Avrupa Birliği Delegasyonu’nun onayıyla kabul edilebilir.)

Kısaca, çalışmalarınızın Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve benzer uluslararası izleme mekanizmalarına dahil olmasını sağlamak istiyorsanız veya bu mekanizmalara erişmek için destek gerekiyorsa, “ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARINA ERİŞİM” başlığından destek talebinizi iletebilirsiniz!

Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim Desteği ile Neler Yapabilirsiniz?

 • Uluslararası insan hakları mekanizmalarına yönelik ziyaretler ve toplantılar düzenleyebilirsiniz.
 • Uluslararası insan hakları mekanizmalarının üyelerini / uzmanlarını Türkiye’deki etkinliklerinize davet edebilirsiniz.
 • Türkiye’de uluslararası insan hakları mekanizmalarına dair etkinlikler / toplantılar düzenleyebilirsiniz
 • Türkiye dışında uluslararası insan hakları mekanizmalarına yönelik savunuculuk faaliyetleri düzenleyebilirsiniz.

[*] Üye ülkeler: Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Aday ülkeler: Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan.

ENPI ülkeleri: Azerbaycan, Belarus, Cezayir, Ermenistan, Fas, Filistin Bölgesel Otoritesi, Gürcistan, İsrail, İsviçre, İzlanda, Libya, Lübnan, Mısır, Moldova, Norveç, Suriye, Tunus, Ukrayna, Ürdün.

Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA): İzlanda, Lihtenştayn, Norveç. Avrupa Ortak Pazarı: İsviçre

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARINA ERİŞİM KAPSAMINDA KARŞILANABİLECEK HARCAMALAR

 • Yurtdışı Seyahat
 • Yurtdışı Konaklama (Konaklama kalemi yalnızca oda-kahvaltı giderlerini kapsar)
 • Günlük harcama desteği (günlük 50 Avro)
 • Etkinlik katılım ücreti
 • Pasaport ücreti (Program kapsamında en fazla 5 yıllık bordo pasaport ücreti desteklenir)
 • Vize ücreti (Vize işlemlerinin sorumluluğu vize başvurusu yapan kişiye aittir. ETKİNİZ Teknik Destek Ekibi yalnızca vize ücretinin geri ödemesini yapar).
 • Seyahat sigortası
 • Yurtdışı çıkış harç pulu
 • Sözlü ve/veya işaret diline çeviri (başvurucuların gönüllü ardıl çevirmenlerle çalışması beklenir. Gönüllü çevirmenin seyahat, konaklama, vb. masrafları ETKİNİZ’den talep edilebilir)
 • Yazılı çeviri
 • Uzman desteği (ETKİNİZ, temel olarak sivil toplum örgütlerinin hali hazırda sahip oldukları uzmanlığı güçlendirmeyi amaçlar. STÖ’ler içerisindeki uzmanlığın yeterli olmadığı durumlarda konuyla ilgili dış uzman desteği sunmak da mümkün olacaktır. ETKİNİZ uzman havuzundan tarafınıza sunulacak uzman desteğini ifade eder; uzman desteği bütçesi 3.000 Avro’luk maksimum destek miktarına dahil değildir ve uzmanların tüm masrafları ETKİNİZ tarafından karşılanır)

KİMLER BAŞVURABİLİR?

ETKİNİZ Desteklerinden yararlanmak için öncelikli koşul, insan haklarının korunması ve yaygınlaştırılması için çalışan, Türkiye’de resmi olarak kayıtlı bir sivil toplum örgütü olmaktır. STÖ’ler aşağıdaki kategorilerden biri olabilir:

 • Dernek
 • Vakıf
 • Kar amacı gütmeyen kooperatif
 • Sivil toplum ağları ve platformları (Bu yapılar resmi olarak kayıtlı bir STÖ tarafından temsil edilmeleri durumunda desteklenir.)
 • Sivil inisiyatifler (Bu yapılar resmi olarak kayıtlı bir STÖ tarafından temsil edilmeleri durumunda desteklenir.)
 • Sendikalar
 • Barolar
 • Meslek örgütleri

ETKİNİZ’E KAYIT İŞLEMİNİ TAMAMLAYIP KULLANICI ADI VE ŞİFRESİ ALAN ÖRGÜTLENMELER DESTEK TALEP ETMEYE BAŞLAYABİLİRLER!

NASIL BAŞVURULUR?

Öncelikle, ETKİNİZ Bilgi Sistemine üye olmak gerekir. Üye olmak için “BAŞVURU YAPIN” butonuna tıklayınız.

ETKİNİZ Bilgi Sistemine ilk kez giriş yapıyorsanız “KAYIT” butonuna tıklayarak istenen bilgileri doldurduktan sonra “KAYIT TAMAMLANDI” butonuna basınız. İstenen bilgileri eksiksiz girdiğinizde ekranınızda “Kayıt işleminiz başarıyla gerçekleşmiştir” ifadesini göreceksiniz. Kaydı tamamlanan kullanıcıya öncelikle bir onay e-postası yollanır ve cevap veren kayıtlı kişiye “kullanıcı adı ve şifresi” yine e-posta üzerinden otomatik olarak iletilir.

ETKİNİZ Bilgi Sistemine üye olmak isteyen tüm kullanıcılar Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Regülasyonuna uyumlu olan ETKİNİZ Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metnine onay vererek kişisel verilerinin işlenmesini kabul ederler. İlgili metin, Bilgi Sistemine kayıt sırasında kullanıcıların onayına otomatik olarak sunulur.

Kullanıcı adı ve şifrenizi aldıktan sonra destek talebinizi çevrimiçi olarak ETKİNİZ Bilgi Sisteminden yapabilirsiniz. Başvurunuzu tamamladığınızda “BAŞVURUYU KAYDET” butonuna basarak ETKİNİZ’e iletmiş olursunuz. Bilgi Sistemine kayıtlı e-posta adresinize, başvurunun alındığına dair bilgi otomatik olarak gelecektir.

Temmuz 2019- Temmuz 2020 döneminde yaklaşık 60 çalışmanın desteklenmesi planlanmaktadır.

Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapmakta sorun yaşamanız durumunda ETKİNİZ Destek Masasıyla iletişime geçebilirsiniz (destek@etkiniz.eu).

Başvuru dili Türkçe’dir. Arapça ve Kürtçe de başvuru da yapılabilir. Bilgi sistemimiz sadece Türkçe olarak hazırlandığı için Arapça ve Kürtçe dillerinde başvuru yapmak isterseniz destek@etkiniz.eu adresine bu talebinizi iletebilirsiniz. Başvuruların sonuçları Bilgi Sistemi üzerinden iletilir. Başvuran, değerlendirme sonucuna itiraz etme hakkına sahiptir. İtirazlar için destek@etkiniz.eu adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Temmuz 2019- Temmuz 2020 döneminde yaklaşık 60 çalışmanın desteklenmesi planlanıyor.

İLGİLİ BELGELER

DESTEKLERDEN YARARLANMA REHBERİ

UYGULAMA REHBERİ