‘Acil Durumlarda Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Rehberi’ Türkçe’ye çevrildi!

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği tarafından hazırlanan çeviri ve kılavuz için tıklayınız.


‘Türkiye’de İş Dünyası ve İnsan Hakları: Güncel Olaylar Çerçevesinde Bir İnceleme’ raporu yayında!

İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği (Minerva) tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


‘Çocuk Hakları Komitesi Türkiye Raporu sadeleştirilmiş metni’ yayında!

Engelli Anneler ve Gönüllüler Derneği tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


1 Mayıs İşçi Bayramı Özel Etkiniz Destekli Yayınlar

Etkiniz olarak bugüne kadar işçi hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerine izleme ve savunuculuk alanında yürüttükleri çalışmalar için destek sağladık. 


‘BM Çocuk Hakları Komitesi 93. Oturumu Tavsiye Kararları İzleme ve Savunuculuk Faaliyeti Çalışma Raporu’ yayında!

Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları İzleme Raporu’ yayında!

Kadın Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


‘KESK û SOR û ZER: İnat, Umut, Futbol – Amedspor Raporu’ yayında!

Kurdish Studies Center tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


‘Yogyakarta İlkeleri’ Kaos GL ve 17 Mayıs dernekleri çevirisiyle yayında!

Kaos GL ve 17 Mayıs dernekleri tarafından hazırlanan çeviri için tıklayınız.


Anka Üreten Kadın Derneği’nden depremde cinsel sağlık ve üreme sağlığı raporu

Anka Üreten Kadın Derneği tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.