Etkiniz’den bir yeni çeviri daha yayında

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan “Uluslararası insan hakları standartları ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göstergelerinin ayrıştırılmasına ilişkin öneriler” belgesi Etkiniz çevirisiyle Türkçe’de!

Belge için TIKLAYINIZ.

Girişten:

” 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi; ülkelerin gelir, cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken, mülteci statüsü, engellilik, coğrafi konum ve ulusal bağlamlardaki diğer ilgili özelliklere göre ayrıştırılmış yüksek kaliteli, zamanında ve güvenilir verilerin varlığını önemli ölçüde artırma kapasitesini güçlendirmeyi taahhüt eder (SKH amaç 17.18). Bu belge, ayrıştırma düzeyleri ile uluslararası insan hakları hukukunda yasaklanan ayrımcılık gerekçeleri arasında bağlantı kurarak bu, taahhüdün desteklenmesini amaçlamaktadır. Belgede, farklı nüfus grupları veya özellikleri, evrensel olarak kabul edilen ilgili hukuki standartlar ve uluslararası insan hakları mekanizmalarının veri ayrıştırmada ve uluslararası, bölgesel ve ulusal düzeyde geride bırakılan grupların tespit edilmesinde kullanılması gereken değişkenlere ilişkin yasal ve pratik rehberlik önerileri sıralanmaktadır.”

öncekine git
sonrakine git