Kadın Hakları İzleme Çalışmalarınıza İlham Olabilecek 10 Kaynak

Etkiniz olarak kadın hakları izleme ve savunuculuk alanında çalışan sivil toplum örgütleri için “Kadın Hakları İzleme Çalışmalarınıza İlham Olabilecek 10 Kaynak” başlıklı bir mini rehber hazırladık. Kaynakları aşağıda bulabilirsiniz:

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararı – https://bit.ly/3IOJ5ul

Kadınlar için Hukuk websitesi http://kadinlaricinhukuk.org/

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Kütüphanesi https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmek: Destek Hizmetlerinin Minimum Standartları https://bit.ly/3KFtPkn

Doğru Kelimeleri Kullanmak: Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik & Cinsel Şiddetle Mücadelede Onay Kültürünü Yaygınlaştırma ve Farkındalık Çalışmaları https://bit.ly/35VD5Si

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Çalışması https://bit.ly/3Kp2sec

Alıkonulma Yerlerinde Kadınlar: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İzleme İçin Bir Rehber https://bit.ly/34jOPxh

Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Bütçeleme Kılavuzu https://bit.ly/3HNFCv2

COVID-19 Bağlamında Kadınlar için Adalet https://bit.ly/3KlcGfx

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne (“İstanbul Sözleşmesi”) Taraflar Komitesi’nin COVID-19 salgını sırasında Sözleşme’nin uygulanmasına dair BİLDİRGESİ: https://etkiniz.eu/wp-content/uploads/2020/06/kad%C4%B1na-yo%CC%88nelik-s%CC%A7iddetle-mu%CC%88cadele-covid-19.pdf

öncekine git
sonrakine git