Kanıt Temelli Kampanyacılık Eğitimi Başvuruları Başladı!

Etkiniz AB Programı, 19-20 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da Kanıt Temelli Kampanyacılık Eğitimi düzenliyor.

Son Başvuru Tarihi: 1 Mart 2020

Eğitim sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan ve üyeleri için:
• İnsan hakları izleme ve kampanya yönetimi arasında ilişki
• İzleme sonuçlarını kampanyalara dönüştürülmesi dönüştürülmesi
• Güncel savunuculuk, kampanyacılık ve lobi araçlarıyla ilgili farkındalık
• İzleme bulgularını farklı hedef gruplara yönelik yaygınlaştırma
konularına odaklanacaktır.

Eğitime Ankara dışından katılacakların ulaşım ve konaklama masrafları Etkiniz AB Programı tarafından karşılanacaktır.

Eğitim 2 tam gün sürecektir.

Başvuru koşulları:

-Eğitime sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri katılabilir.

-Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda “insan hakları izleme” çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir. (İnsan haklarının izlenmesi, insan hakları durumunun iyileştirilmesi amacıyla bilginin (1) toplanması, (2) doğrulanması ve (3) savunuculuk için kullanılmasıdır.)

-Eğitime bir sivil toplum örgütünden en fazla bir kişi katılabilir.

-Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

Nasıl ve Ne Zaman Başvurulur?

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütlerinin en geç 1 Mart 2020 saat 24:00’e kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

Başvuru Formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ-dSu4YkwJ-O9WkRaSqXgmK0nfW4xVMg5O78mwswltiMjPQ/viewform?usp=sf_link

Katılımcılar Nasıl Belirlenir?

Eğitim katılımcıları aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilecektir:

• Başvuru formunun tam olarak doldurulması

• Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması

• Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması

• Cinsiyet dengesinin sağlanması

• Coğrafi dengesinin sağlanması

• Eğitime en fazla 20 katılımcı kabul edilecektir.

öncekine git
sonrakine git