‘Yerelde İnsan Hakları İzleme’ online eğitimi başvuruya açıldı

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütü temsilcilerini “Yerelde İnsan Hakları İzleme” eğitimine davet ediyor.

Eğitim Tarihleri: 16-17-18 Temmuz 2020 (günde 3 saat)
Eğitim Yeri: Zoom – internet üzerinden
Son Başvuru: 8 Temmuz 2020, saat 23:59

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerine (STÖ) insan hakları uygulamalarını izlemek, raporlamak ve bulguları doğrultusunda savunuculuk çalışmaları yapmaları için kapasite geliştirme destekleri sunmaya devam ediyor.

Eğitim başlıkları nelerdir?

Yerelde İnsan Hakları İzleme eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren, 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.
Eğitim 16-17-18 Temmuz 2020 tarihlerinde her gün 13:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Katılımcılara dört ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunulacak:

 • Hak temelli yaklaşım ve izlemenin sivil toplum örgütleri açısından önemi
 • Değişim yaratmada insan hakları izlemesinin rolü
 • İnsan hakları izlemesinin yöntemleri ve araçları
 • Yerel düzeyde izleme, belgeleme, raporlama arasındaki ilişki

Eğitime kimler katılabilir?

 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Bir sivil toplum örgütünden en fazla bir kişi eğitime katılabilir.

Katılımcılar nasıl belirlenir?

Eğitime katılım 20 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

 • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Coğrafi dengenin sağlanması

Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Nasıl başvurulur?

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri bit.ly/etkiniz-egitim-2-basvuru adresindeki başvuru formunu en geç 8 Temmuz 2020 saat 23:59’a kadar doldurmalıdır.

Başvuru sonuçları en geç 10 Temmuz 2020 tarihinde e-posta yoluyla iletilecektir.

Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

öncekine git
sonrakine git