‘İnsan Hakları İzleme Temelli Savunuculuk Eğitimi’ online eğitimi başvuruya açıldı

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütü temsilcilerini “İnsan Hakları İzleme Temelli Savunuculuk Eğitimi” eğitimine davet ediyor.

Eğitim Tarihleri: 9-10-11 Eylül 2020 (her gün 13.00-16.00 saatleri arasında)
Eğitim Yeri: Zoom – internet üzerinden
Son Başvuru: 5 Eylül 2020, saat 23:59

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerine (STÖ) insan hakları uygulamalarını izlemek, raporlamak ve bulguları doğrultusunda savunuculuk çalışmaları yapmaları için kapasite geliştirme destekleri sunmaya devam ediyor.

Eğitim konuları nelerdir?

İnsan Hakları İzleme Temelli Savunuculuk Eğitimi eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan, günde 3 saat süren ve 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Eğitimde aşağıdaki konulara odaklanılacak;

 • İnsan hakları izleme ve savunuculuk arasında ilişki
 • İzleme sonuçlarının savunuculuk faaliyetlerine dönüştürülmesi
 • Güncel savunuculuk, kampanyacılık ve lobi araçlarıyla ilgili farkındalık
 • İzleme bulgularının farklı hedef gruplara yönelik yaygınlaştırılması

Eğitime kimler katılabilir?

 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.

Katılımcılar nasıl belirlenir?

Eğitime katılım 20 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

 • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Coğrafi dengenin sağlanması

Sadece tam katılım gösteren katılımcılara sertifikaları sunulacaktır.

Nasıl başvurulur?

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri bit.ly/etkiniz-egitim-5-basvuru adresindeki başvuru formunu en geç 5 Eylül 2020 saat 23:59’a kadar doldurmalıdır.

Başvuru sonuçları en geç 7 Eylül 2020 tarihinde e-posta yoluyla iletilecektir.

Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

öncekine git
sonrakine git