İnsan Hakları İzleme Temelli Savunuculuk Eğitimi Başlıyor!

ETKİNİZ AB PROGRAMINDAN İNSAN HAKLARI İZLEME TEMELLİ SAVUNUCULUK EĞİTİMİ

31 Ekim-1 Kasım 2019 Ankara

Son başvuru: 15 Ekim 2019

Avrupa Birliği Etkiniz Programı, sivil toplum örgütlerine (STÖ) insan hakları uygulamalarını izlemek, raporlamak ve bulguları doğrultusunda savunuculuk çalışmaları yapmaları için kapasite geliştirme destekleri sunmaya devam ediyor.

31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek İnsan Hakları izleme Temelli Savunuculuk Eğitimi de bu destekler arasında. Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan ve üyelerinin katılımına açık olan eğitimde;

  • İnsan hakları izleme ve savunuculuk arasında ilişki,
  • İzleme sonuçlarını savunuculuk faaliyetlerine dönüştürülmesi,
  • Güncel savunuculuk, kampanyacılık ve lobi araçlarıyla ilgili farkındalık, ve
  • İzleme bulgularını farklı hedef gruplara yönelik yaygınlaştırması gibi konulara odaklanılacak.

KİMLER KATILABİLİR?

Eğitime sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri katılabilir.

Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda “insan hakları izleme” çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir. (İnsan haklarının izlenmesi, insan hakları durumunun iyileştirilmesi amacıyla bilginin (1) toplanması, (2) doğrulanması ve (3) savunuculuk için kullanılmasıdır.)

Bir sivil toplum örgütünden en fazla iki kişi eğitime katılabilir ve bu durumda katılımcılardan en az birinin cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebidir.

NASIL VE NE ZAMAN BAŞVURULUR?

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütlerinin en geç 15 Ekim 2019 Saat 24:00’e kadar https://forms.gle/SNchcGBJdSxit3gX8 adresindeki başvuru formunu doldurması gerekir. Başvuru sonuçları en geç 18 Ekim 2019 tarihinde e-posta yoluyla iletilecektir.

Bir sivil toplum örgütünden iki kişinin katılması durumunda tek katılım formu doldurulmalıdır.

Eğitime Ankara dışından katılacakların ulaşım ve konaklama masrafları Etkiniz AB Programı tarafından karşılanacaktır.

Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

 KATILIMCILAR NASIL BELİRLENİR?

Eğitime katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenecektir:

  • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
  • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
  • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
  • Cinsiyet dengesinin sağlanması
  • Coğrafi dengesinin sağlanması

Eğitim 2 tam gün sürecektir, başvuru yapacakların her iki güne de katılma zorunluluğu bulunur.

 Etkiniz AB Programı ve destekleri hakkında bilgiye www.etkiniz.eu adresinden ulaşılabilir.