TACSO-3 ‘Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi’ eğitim rehberleri yayında

Avrupa Birliği TACSO 3 Programı Kasım 2020’de düzenlediği “Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi” eğitimlerindeki içeriklerin derlendiği rehberleri yayımladı.

TACSO-3 programının ilgili rehberlerinin yayımlandığını belirten görsel

İlki “Temel Eğitim”, ikincisi ise “İleri Seviye” şeklinde verilen eğitimlerin rehberleri de benzer şekilde “Temel Eğitim” ve “Kapsamlı Rehber” şeklinde yayımlandı. Rehberler aşağıdaki başlıklarda bilgilerden oluşuyor:

  • Veri toplamada temel yöntem ve araçlar
  • Bilgi aktivizmi ve kanıta dayalı savunuculuk
  • Veri görselleştirme

Ayça Beştepe Günçakın’ın yayına hazırladığı; Emre Kızılkaya, Mehmet Şafak Sarı, İnanç Mısırlıoğlu ve Özge Konuralp’ın içeriğe katkı sunduğu rehberlere aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Temel Eğitim Rehberi

Kapsamlı Rehber

öncekine git
sonrakine git