Etkiniz’den Uzman Desteği Talep Edebileceğinizi Biliyor Muydunuz?

Etkiniz destekleri insan hakları izleme faaliyetlerinin farklı aşamalarında ihtiyaç duyulabilecek farklı etkinlikler ve harcamaları kapsıyor. Bir izleme çalışması yapmak istiyorsunuz ancak bunu hangi çerçevede yapacaksınız, nasıl bir yol izleyeceksiniz veya uluslararası geçerliliği olan hangi göstergeleri kullanmalısınız? Bu sorulara yanıt olacak ve çalışmalarınızı birlikte şekillendirecek alanında uzman bir kişiyle mi çalışmak istiyorsunuz?

Etkiniz AB Programından destek talep edebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza yönelik teknik bilgi ve beceriye sahip uzmanı Etkiniz Ekibi sizin için bulup görevlendirebilir veya siz çalışmak istediğiniz uzmanı bulup, Etkiniz Programından görevlendirme için destek isteyebilirsiniz.

Etkiniz desteklerinden faydalanmak için Bilgi Sistemine kaydolmanız ve talebinizi ekibimize iletmeniz yeterli.

Uzman Desteğinin Kapsamı Nedir?

STÖ bünyesinde insan hakları izleme alanında uzmanlık oluşturulması ve/ya mevcut uzmanlığın güçlendirilmesi, Etkiniz Programı’nın başlıca hedefleri arasında yer alır. Sivil toplum örgütlerinde böyle bir uzmanlık bulunmadığı durumlarda dışardan uzman desteği sağlayabilir. Etkiniz uzman havuzu, ihtiyaç duydukları alanlara STÖ’lere uzman desteği vermek için kurulmuştur.

Hangi Alanlarda Uzman Talebinde Bulunabilirsiniz?

STÖ’lerin Etkiniz Bilgi Sistemine kayıt olarak, destek talebi başvurusu altında uzman talep
edebileceği örnek alanlar şunlardır:
⇒ eğitim;
⇒ danışmanlık;
⇒ iletişim;
⇒ etkinlik ve toplantılarda kolaylaştırma veya moderatörlük;
⇒ anket ve saha araştırması ve rehberlik desteği;
⇒ insan hakları hukuk danışmanlığı;
⇒ izleme değerlendirme;
⇒ etki analizi;
⇒ çeviri hizmetleri, vb.

E-TDE uygun olarak değerlendirilen uzman talepleri için, uzmanın çalışma sürecini planlamak üzere, talep sahibi STÖ ile temasa geçer. Kısa/uzun dönemli tüm uzmanların giderleri ayni desteklere ek olarak Etkiniz tarafından ayrıca karşılanır.

öncekine git
sonrakine git