ETKİNİZ’den Çocuk Hakları Komitesine Rapor Sunacak STÖ’lere Özel Duyuru

Etkiniz AB Programı, 20 Kasım 2020 Çocuk Hakları Günü’nden itibaren BM Çocuk Hakları Komitesi’ne insan hakları izleme raporu sunacak STÖ’lerin destek taleplerine değerlendirme aşamasında öncelik vermeye başladı.

BM Çocuk Hakları Komitesi'ne rapor sunacak sivil toplum örgütlerine Etkiniz desteklerinde öncelik tanınacak.

BM Çocuk Hakları Komitesi Türkiye’nin üçüncü periyodik raporunun şekillendirilmesi sürecinde STÖ’lerden katkı bekliyor. Komite 2021 yılında STÖ’lerle gerçekleşecek ön görüşmeleri 7-11 Şubat 2022 tarih aralığına erteledi. Çocuk Hakları Komitesi’ne rapor sunmak için son tarih ise: 1 Kasım 2021.

Etkiniz, desteklerinden sayısal ve oransal olarak daha az faydalanmış olan ve BM Çocuk Hakları Komitesi’ne 1 Kasım 2021 tarihine kadar rapor sunacak dernekler, vakıflar, barolar, sendikalar, uzman meslek örgütlerinin çalışmalarını öncelikli olarak desteklemeyi ve çalışmaların daha görünür olmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Destek taleplerinin uygunluğunu 2 ayda bir değerlendirmeye alan Etkiniz, BM Çocuk Hakları Komitesi’ne rapor yazımı ile ilgili gelen başvurulara en geç 2 hafta içinde geri dönüş sağlayacak.

BM Çocuk Hakları Komitesi’ne rapor gönderecek STÖ’lerin, Etkiniz’in Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim desteğine başvuru sırasında, çalışma ismine “BMCHK” ibaresini eklemeleri yeterli olacak.

Destek kapsamında bir başvuruya 3000 Avro’ya kadar destek sağlanabilecek.

STÖ’lere sunulacak desteğin kapsamını aşağıda bulabilir, Etkiniz destekleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için https://etkiniz.eu/destekler adresini ziyaret edebilirsiniz.

BM Çocuk Hakları Komitesi’ne rapor gönderecek STÖ’ler Etkiniz desteğiyle hangi faaliyetleri yürütebilir?

 • Halihazırda hazırlamış oldukları raporların çevirisi,
 • Halihazırda hazırlamış oldukları raporların basımı,
 • Rapor hazırlama ve yaygınlaştırma,
 • Raporla ilgili bilgilendirme, kampanya ve savunuculuk çalışmaları,
 • Çevrimiçi toplantılar düzenleme.

Yukarıda belirtilen faaliyetler yalnızca örnek niteliği taşımaktadır. Etkiniz desteğiyle yapılabilecek faaliyetler bunlarla sınırlı değildir.

Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim Desteği altında yürütülebilecek çalışmaların ayrıntıları için buraya tıklayınız.

Etkiniz çalışmalarınız için hangi giderlere destek sağlıyor?

Etkiniz’in iki farklı destek kategorisi altında aşağıdaki giderler için destek talep edebilirsiniz:

 • Toplantı giderleri (1 Mart 2021 tarihine kadar sadece çevrimiçi toplantı giderleri karşılanacaktır. Pandemi sürecinin etkilerine göre 1 Mart 2021 tarihinde kapsamın genişletilmesi konusunda ayrıca karar verilecektir.)
 • Kırtasiye giderleri,
 • Yazılı çeviri (rapor, broşür, video tercümesi gibi),
 • Sözlü çeviri (simültane veya ardıl),
 • İşaret dili çevirisi,
 • Ekipman kiralama,
 • Web sitesi tasarımı, yazılım ve yönetimi (Web sitesi tasarımı kalemi sadece söz konusu insan hakları izleme çalışmasının savunuculuk ayağının hayata geçmesi için asli bir ihtiyaçsa karşılanır. Örneğin, sivil toplum örgütünün genel kurumsal web sitesi bu kapsamda değildir.),
 • Yazılım satın alma ve üyelik harcamaları (veri tabanı, depolama, tasarım, vb.),
 • Sosyal medya araçlarının tasarımı ve yönetimi,
 • Alan adı ve hosting,
 • Tanınırlık, bilgi ve tanıtım materyallerinin tasarımı, redaksiyonu, basımı ve yaygınlaştırılması.

Aşağıdaki giderler seyahat tarihlerinde pandemiye bağlı olası kısıtlamalara göre değerlendirilecektir:

 • Uluslararası / şehirlerarası seyahat,
 • Konaklama (oda ve kahvaltı),
 • Pasaport ve vize ücretleri,
 • Seyahat sigortası, yurt dışı çıkış harcı

Tüm uygun giderlerle ilgili başvuru ve değerlendirme kriterlerini Etkiniz AB Programı Desteklerinden Yararlanma Rehberi’nde bulabilirsiniz.

Destek Masası

Sorularınız için aşağıdaki e-posta adresini kullanarak Etkiniz AB Programı Destek Masası ile iletişime geçebilirsiniz.

E-posta: destek@etkiniz.eu 

öncekine git
sonrakine git