2- ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARINA ERİŞİM DESTEKLERİ

Sivil toplum örgütlerinin, uluslararası insan hakları izleme mekanizmalarına sunulmak üzere rapor hazırlama ve savunuculuk çalışmalarına yönelik destekleri kapsar.

Desteklenecek çalışma örnekleri aşağıda listelenmiştir.

FAALİYETLER

İZLEME RAPORU HAZIRLANMASI

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARINA YAPILACAK ZİYARET VEYA TOPLANTILAR

TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLERE ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARINDAN ÜYE VEYA UZMAN DAVET EDİLMESİ

TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARIYLA İLGİLİ ETKİNLİK DÜZENLENMESİ

YURTDIŞINDA ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARINA YÖNELİK SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARI

TALEP EDİLEBİLECEK DESTEKLER

 • Mekan kiralama
 • Yemek ve ikram
 • Uluslararası seyahat ve harcırah
 • Konaklama
 • Kırtasiye giderleri
 • Çeviri (rapor, broşür, video metni gibi)
 • Sözlü çeviri
 • İşaret dili çevirisi
 • Ekipman kiralama
 • Web sayfası tasarımı
 • Yazılım satın alma veya üyelik (veri tabanı, saklama alanı, tasarım gibi)
 • Sosyal medya araçları tasarım ve yönetimi
 • Alan adı ve kirası
 • Tanıtım, bilgilendirme ve kampanya materyallerinin tasarımı, içerik kontrolü, basımı ve dağıtımı
 • Etkinlik katılım ücreti
 • Pasaport ücreti
 • Vize ücreti
 • Seyahat sigortası
 • Yurtdışı çıkış harcı

UZMAN DESTEĞİ

Destek talep ettiğiniz çalışmalar kapsamına her iki başlık için kısa veya uzun dönemli uzman talebini de ekleyebilirsiniz.

İzleme çalışmalarınızda sizlere yardımcı olmak üzere farklı alanlardan uzmanları

bir araya getiren bir Etkiniz Uzman Havuzu bulunmaktadır.

Eğitim, danışmanlık, iletişim, etkinlik ve toplantılarda kolaylaştırıcılık, anket ve saha araştırmaları, insan hakları hukuku, izleme değerlendirme, etki analizi, çeviri hizmetleri gibi birçok alanda uzman desteği talep edebilirsiniz.

ÖRNEK TALEPLER

 • Uluslararası insan hakları standartları ve mekanizmaları kullanarak izleme çalışmalarını güçlendirmek için Etkiniz Programından uzman talebi
 • İnsan hakları izleme ve savunuculuk alanında bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için, kısa veya uzun dönemli uzman talebi
 • İzleme çalışmalarınızda yeni teknolojileri kullanmanıza destek olacak uzman talebi