Eşit Haklar İçin İzleme Derneği iki diyalog toplantısı düzenledi

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Etkiniz desteğiyle İzmir’de iki adet diyalog toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıların ilki 11-12 Eylül 2021 tarihlerinde “Örgütlenme Özgürlüğü İzleme Diyalog Toplantısı” başlığıyla düzenlendi.

STÖ’ler, barolar, sendikalar ve akademisyenlerden oluşan temsilciler ile bir arada, örgütlenme özgürlüğü konusunda deneyim aktarımını sağlamak ve problem alanlarını belirlenmesi amaçlanan toplantıya yaklaşık 30 temsilci katıldı.

Diyalog toplantısında katılımcılar ile birlikte örgütlenme özgürlüğüne dair deneyim paylaşımı yapıldı ve problem alanlarını belirlendi. Farklı örgütlenme biçimlerinin baskılarla nasıl mücadele ettiği, kullandığı başvuru mekanizmaları ile paralellik gösteren ya da ayrışan deneyimler tartışıldı.

Etkiniz desteğiyle Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından, 25-26 Eylül 2021 tarihlerinde ise “Seçim İzleme Diyalog Toplantısı” düzenlendi.

Katılımcılar ile birlikte seçme ve seçilme hakkının dezavantajlı gruplar açısından izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin metodoloji üzerine tartışmalar yürütüldü. Seçim izlemeye dair deneyim paylaşımı yapıldı ve problem alanlarını belirlendi. Bağımsız seçim izleme uygulamasının tanıtımı yapıldı ve öneriler alındı. Seçimlerin demokratik gözetimi için işbirliği olanakları üzerine tartışıldı.

Etkiniz desteğiyle Diyalog Toplantısı düzenlemek isteyen STÖ’ler için ayrıntılı bilgi: https://etkiniz.eu/blog/etkiniz-diyalog-toplantisi/

öncekine git
sonrakine git