Diyalog Toplantısı Desteği

Etkiniz AB Programı Diyalog Toplantıları desteği sivil toplum örgütlerinin insan hakları izlemenin bir unsuru olarak kamu, sivil toplum örgütleri, hak sahipleri, medya, uluslararası insan hakları mekanizmalarının temsilcileri gibi farklı gruplarla gerçekleştirebilecekleri toplantıları kapsar.

Diyalog toplantı destek taleplerinizin, onaylandıktan sonra en erken 20 iş günü sonra gerçekleşebileceğini unutmayınız!

Sivil toplum örgütleri Etkiniz AB Programı Bilgi Sistemine kayıt olduktan sonra,

 • İnsan hakları konularında,
 • Bir günlük,
 • En fazla 30 katılımcı ile
 • Bilgi ve deneyim paylaşmak üzere

Diyalog Toplantısı desteği talep edebilirler.

Talep Edilebilecek Destekler

 • Mekân kiralama
 • Yemek ve ikram
 • Yurtiçi seyahat
 • Uluslararası ulaşım (Türkiye dışından katılımcılar olması durumunda*)
 • Konaklama
 • Kırtasiye giderleri
 • Sözlü çeviri
 • İşaret dili çevirisi
 • Ekipman kiralama (toplantı düzenlenmesi ile ilgili ekipmanlar)
 • Toplantı yönetimi veya kolaylaştırıcı uzman desteği

* Uluslararası uzman katılımı öngörülüyorsa, bu uzmanın toplantıda vereceği katkının detaylı olarak açıklanması gerekmektedir. Açıklamaya ek olarak uzmanın özgeçmişi ile ilgili bilginin de Etkiniz ekibine ulaştırılması gerekir.

Örnek Talepler

*Engelli haklarıyla ilgili hazırlanmış bir raporun ilgili taraflarla paylaşılması için bir toplantı

*Çocukların katılım hakkının hayata geçirilmesi için ortak bir izleme stratejisi çıkarmak için ilgili taraflarla bir toplantı

öncekine git
sonrakine git