Diyalog Toplantısı Desteği

Etkiniz AB Programı Diyalog Toplantıları desteği sivil toplum örgütlerinin insan hakları izlemenin bir unsuru olarak kamu, sivil toplum örgütleri, hak sahipleri, medya, uluslararası insan hakları mekanizmalarının temsilcileri gibi farklı gruplarla gerçekleştirebilecekleri toplantıları kapsar.

Destek talebinizi gönderirken önerilen aktiviteler kısmının aşağıdaki sorulara yanıt verdiğinden emin olmanız bizlerin değerlendirmesi için oldukça faydalı olacaktır:

 • Toplantının amacı
 • Katılımcı örgütlerden beklentiler
 • Toplantının tarihi (talebinizi ilettiğiniz tarihten itibaren en erken 45 gün sonra olacak şekilde)
 • Toplantının gerçekleşeceği il ve ilin seçilme sebebi
 • Toplantının öngörülen süresi (yarım gün veya bir gün olacak şekilde)
 • Toplantının öngörülen katılımcı sayısı (Derneğinizden ve davetli örgütlerden toplam katılımcı sayısını yazınız lütfen)
 • Şehir dışından katılım olacak mı? Olacaksa öngörülen sayı,
 • Toplantıda kayıt alınacak mı?
 • Simültane çeviri gerekecek mi?
 • Otel tercihiniz var mı?
 • Toplantı salonu düzeni (U düzen, sınıf düzeni vb.)
 • Eklemek istediğiniz özel tercihler (işaret dili, braille baskı vb.)

Diyalog toplantı destek taleplerinizin, onaylandıktan sonra en erken 20 iş günü sonra gerçekleşebileceğini unutmayınız! Buna bağlı olarak, destek talebinizi bizlere iletirken katılımcı listenizin hazır olması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Toplantı tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar listenize son hali verilir ve daha sonra üzerinden değişiklik yapmak mümkün olmamaktadır.

Destek talebinizi oluştururken bütçenizi de bizlere iletmeniz gerekmektedir. Toplantınızı yapmak istediğiniz şehirde bulunan oteller ve uçak fiyatları göz önünde bulundurularak doğru katılımcı sayısına göre mekan kirası, ulaşım, konaklama, teknik ekipman ve şehir dışı ulaşım kalemlerini göz önünde bulundurarak bütçenizi hazırlamanız gerekmektedir. Toplantınızda eğer moderatör/ kolaylaştırıcı uzman talebinde bulunacaksanız bunu bütçenize eklemeniz gerekmez. Destek talebiniz uygun görülürse bütçeniz ayrıca değerlendirilir ve gerekirse Etkiniz ekibi tarafından öneriler ve düzeltmeler tarafınıza iletilir.

Yapılacak olan diyalog toplantıları Etkiniz satın alma ilkesine göre yapılır. Bu ilke insan haklarına, işçi haklarına, hayvan haklarına ve çevreye saygılı tedarikçilerle çalışarak “paranın en iyi karşılığını” elde etmek şeklinde belirlenmiştir. “Paranın en iyi karşılığını” elde etmek, programın ihtiyaçlarını karşılayan en uygun ürünü/hizmeti seçmek anlamına gelir.

Toplantılarda Etkiniz’in promosyon kiti ve görünürlük unsurları ile kurulum yapılacaktır. Toplantı öncesinde, esnasında ve sonrasında Etkiniz görünürlüğü ile yapacağınız paylaşımlarda ekibimizden görünürlük ve içerik onayı almanız gerektiğini ise hatırlatmak isteriz.

Sivil toplum örgütleri Etkiniz AB Programı Bilgi Sistemine kayıt olduktan sonra, insan hakları izleme başlığı altında diyalog toplantısı talep edebilirsiniz.

 • Yarım gün veya bir günlük,

Eğer toplantınız yarım gün sürecekse toplantınızın 1-5 saatleri arasında olmasını öneriyoruz. Bu aynı gün gelip dönecek şehir dışı misafirlerinizin lojistik ayarlamasının sağlıklı bir şekilde yapılması için önerdiğimiz bir zamanlamadır.

 • En fazla 30 en az 15 katılımcı ile,

Kendi örgütünüzden katılacak katılımcıların toplam katılımcı sayısının 3 te 1’ini geçmemesi gerekmektedir. Kendi üyelerinizle yapılan toplantılar diyalog toplantısı olarak değerlendirilmemektedir. Şehir dışı katılımcılarının ise toplam katılımcı sayısının 3 te 2’sini geçmemesi gerekmektedir.

 • Bilgi ve deneyim paylaşmak üzere farklı örgütlerle planlanması beklenir.

Talep Edilebilecek Destekler

 • Mekân kiralama
 • Yemek ve ikram
 • Yurtiçi seyahat

Salgın hastalık ya da sağlıkla ilgili yönergelerde bulunan zorunlu test ve aşı masraflarının Etkiniz tarafından karşılanamadığını belirtmek isteriz. Toplantıya seyahat edecek katılımcıların geliş ve dönüş tarihlerinin toplantı tarihiyle uyumlu olması gerekmektedir. Yalnızca zaruri ya da erişilebilirlik desteğine ihtiyaç duyan bireylerin katılımıyla ilgili durumlarda erken geliş ve geç dönüş sağlanmaktadır.

 • Şehir dışından gelecek katılımcılar için havaalanı/terminal transfer desteği,

Şehir içi katılımcılarınız için transfer desteği maalesef sağlayamamaktayız. Şehir dışı katılımcılarının kendi şehirlerindeki transferlerini yine Etkiniz olarak sağlayamamaktayız. Yalnızca erişilebilirlik desteğine ihtiyaç duyan bireyler için şehir içi transfer sağlama imkânımız bulunmaktadır.

 • Uluslararası ulaşım (Türkiye dışından uzman katılımı olması durumunda),

Uluslararası uzman katılımı öngörülüyorsa, bu uzmanın toplantıda vereceği katkının detaylı olarak açıklanması gerekmektedir. Açıklamaya ek olarak uzmanın özgeçmişi ile ilgili bilginin de Etkiniz ekibine ulaştırılması gerekir.

 • Konaklama,

Toplantınızın başlangıç ve bitiş saatine göre şehir dışı katılımcılarınıza en uygun uçak biletleri alınır. Eğer aynı gün gidiş dönüş bulunamaz ise toplantıdan 1 gün önce giriş yapılacak şekilde yalnızca bir gecelik konaklama sağlanır. Buna bağlı olarak yalnızca konaklama desteğinden faydalanan katılımcılar giriş tarihlerinde otelde verilen akşam yemeğinden faydalanabilirler, bunun dışında akşam yemeği desteği ise sunamamaktayız. Yalnızca erişilebilirlik desteğine ihtiyaç duyan bireyler için konaklama imkânlarında esnetme sağlanmaktadır.

 • Sözlü çeviri
 • İşaret dili çevirisi
 • Ekipman kiralama (toplantı düzenlenmesi ile ilgili ekipmanlar)
 • Toplantı yönetimi veya kolaylaştırıcı uzman desteği

Örnek Talepler

 • Engelli haklarıyla ilgili hazırlanmış bir raporun ilgili taraflarla paylaşılması için bir toplantı
 • Çocukların katılım hakkının hayata geçirilmesi için ortak bir izleme stratejisi çıkarmak için ilgili taraflarla bir toplantı

Doğacak farklı bir bütçe kalemi ihtiyacınızda Etkiniz ekibi ile irtibata geçerek AB şartları ve Etkiniz kuralları kapsamında yeniden bütçelendirme talep edebilirsiniz.

Önemli Bilgilendirme:

Etkiniz AB Programı destekleri arasında yer alan “diyalog toplantıları” için 2023 yılı sonuna kadar başvuru alınmayacaktır. Etkiniz AB Programı kapsamında 2023 yılı boyunca düzenlenecek farklı toplantılar için lütfen takipte kalın!

öncekine git
sonrakine git