BM Çocuk Hakları Komitesi 26 no’lu Genel Yorumu’na Türkiye’den katkı sunuldu

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, ICHILD Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği ve Roots&Shoots Türkiye ortak bir çalışmaya imza atarak BM Çocuk Hakları Komitesi’nin iklim değişikliği odaklı çocuk hakları ve çevre konulu genel yorumuna ilişkin bilgi notu gönderdi. Bu nota BM genel yorumunda yer verildi.

26 no'lu genel yorum

Aralarında Türkiye’den gelen notun da yer aldığı ve 16bin’den fazla çocuğun katılımıyla hazırlanan iklim değişimi çerçevesinde çocuk hakları ve çevre genel yorumu (26 nolu genel yorum) BM Çocuk Haklari Komitesi tarafından kabul edildi.

26 no’lu Genel Yorum

26 nolu genel yorum, çocukların sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama haklarına kamu idaresinin saygı gösterip göstermediği, iş dünyası ve diğer üçüncü tarafların olası zararlarından koruyup koruyamadığı ve çocukların haklarından faydalanması için gerekli ortamı yaratıp yaratmadığının izlenmesi için vazgeçilmez bir yol gösterici kılavuz. Genel yorumun Türkçe tam metni ve çocuk dostu versiyonu için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için Etkiniz AB Programı İnsan Hakları İzleme ve Savunuculuk Uzmanı ve Çocuk Hakları Uluslararası Ağı (CRIN) Yönetim Kurulu Üyesi Adem Arkadaş-Thibert’in 26 No’lu Genel Yorum ile ilgili yaptığı değerlendirmeye göz atabilirsiniz: https://bianet.org/haber/cocuklara-gelecekte-degil-simdi-temiz-saglikli-bir-dunya-283549

öncekine git
sonrakine git