UZMAN DESTEĞİ

Destek talep ettiğiniz çalışmalar kapsamına her iki başlık için kısa veya uzun dönemli uzman talebini de ekleyebilirsiniz.

İzleme çalışmalarınızda sizlere yardımcı olmak üzere farklı alanlardan uzmanları

bir araya getiren bir Etkiniz Uzman Havuzu bulunmaktadır.

Eğitim, danışmanlık, iletişim, etkinlik ve toplantılarda kolaylaştırıcılık, veri toplamaya yönelik çalışmalar ve saha araştırmaları, insan hakları hukuku, izleme değerlendirme, etki analizi, çeviri hizmetleri gibi birçok alanda uzman desteği talep edebilirsiniz.

ÖRNEK TALEPLER

  • Uluslararası insan hakları standartları ve mekanizmaları kullanarak izleme çalışmalarını güçlendirmek için Etkiniz Programından uzman talebi
  • İnsan hakları izleme ve savunuculuk alanında bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için, kısa veya uzun dönemli uzman talebi
  • İzleme çalışmalarınızda yeni teknolojileri kullanmanıza destek olacak uzman talebi