1- İNSAN HAKLARI İZLEME DESTEKLERİ

Sivil toplum örgütlerinin insan hakları izleme, raporlama ve savunuculuk çalışmalarına yönelik destekleri kapsar.

Desteklenecek çalışma örnekleri aşağıda listelenmiştir.

FAALİYETLER

İZLEME ÇALIŞMASI İÇİN YOL HARİTASI BELİRLENMESİ

İZLEME ÇALIŞMASI İÇİN GÖSTERGE BELİRLENMESİ

ARAŞTIRMA KONUSUNDA VERİ TOPLANMASI VE BU VERİLERİN DOĞRULANMASI

TOPLANAN VERİLERİN İSTATİSTİKİ BİLGİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

AYNI KONUDA DAHA ÖNCE TOPLANAN VERİLERİN ANALİZİ

ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN İZLEME RAPORLARI HAZIRLANMASI

BULGULARIN VE RAPORLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRILMASI

İZLEME SONUÇLARININ VİDEO VEYA GÖRSEL TASARIMLARLA KOLAY ANLAŞILABİLİR FORMATLARA ÇEVRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI

İZLEME SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMPANYA VE SAVUNUCULUK FAALİYETLERİ

İZLEME/SAVUNUCULUK ÇALIŞMASI YAPMAK ÜZERE BENZER ALANLARDA ÇALIŞAN ÖRGÜTLERLE İLETİŞİME GEÇİLMESİ VE ORTAK YOL HARİTASI GELİŞTİRİLMESİ

İZLEME SONUÇLARINI KAMUOYUYLA PAYLAŞMAK İÇİN BASIN VE MEDYA ÇALIŞMALARI

İZLEME SONUÇLARININ KAMU KURUMLARIYLA PAYLAŞILMASI

İZLEME VE SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARI İÇİN BAŞKA KURUM, KURULUŞ VE YAPILANMALARLA BİR ARAYA GELİNEREK DİYALOG GELİŞTİRİLMESİ

İZLEME ÇALIŞMALARI İÇİN UZUN DÖNEMLİ KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ

İNSAN HAKLARI İZLEME, RAPORLAMA VE SAVUNUCULUK İÇİN YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR

UZMAN DESTEĞİ

Destek talep ettiğiniz çalışmalar kapsamına her iki başlık için kısa veya uzun dönemli uzman talebini de ekleyebilirsiniz.

İzleme çalışmalarınızda sizlere yardımcı olmak üzere farklı alanlardan uzmanları

bir araya getiren bir Etkiniz Uzman Havuzu bulunmaktadır.

Eğitim, danışmanlık, iletişim, etkinlik ve toplantılarda kolaylaştırıcılık, veri toplama ve saha araştırmaları, insan hakları hukuku, izleme değerlendirme, etki analizi, çeviri hizmetleri gibi birçok alanda uzman desteği talep edebilirsiniz.

ÖRNEK TALEPLER

  • Uluslararası insan hakları standartları ve mekanizmaları kullanarak izleme çalışmalarını güçlendirmek için Etkiniz Programından uzman talebi
  • İnsan hakları izleme ve savunuculuk alanında bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için, kısa veya uzun dönemli uzman talebi
  • İzleme çalışmalarınızda yeni teknolojileri kullanmanıza destek olacak uzman talebi