‘Afetler ve Kadın Hakları’ temalı kaynak belgeler

6 Şubat 2023 depremleri ardından afetler öncesi ve sonrasında insan haklarının önemini en acı şekliyle bir kez daha anladık. Afetlerden en ağır şekilde etkilenen gruplardan birisi de kadınlar ve kız çocukları.

Etkiniz olarak afetlere hazırlıkta ve afet sonrasında kadın hakları alanında neler yapılabilir diye sorduk. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “afetler ve kadın hakları” temalı kaynak belgeleri sizler için derledik.

*Belgelerin bir kısmı Türkçe bir kısmı İngilizce dilindedir. İnsan hakları izleme alanında ve farklı dillerde yayınlanan belgelerin çevirisi için Etkiniz’den destek alabilirsiniz. Ayrıntılar için tıklayın.

KAYNAK BELGELER

İnsani Yardım Faali̇yetleri̇ içi̇n Toplumsal Ci̇nsi̇yet Kılavuzu

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-05/The%20Gender%20Handbook%20for%20Humanitarian%20Action%20%5BTurkish%5D.pdf

Afetler Sonrasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi

https://gfdrr.org/sites/default/files/publication/gender-equality-disaster-recovery.PDF

Afet Riskinin ve Direncinin Cinsiyet Dinamikleri

https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/publication/gender-dynamics-of-disaster-risk-and-resilience

Felaketlerden En Çok Kadınlar Etkileniyor, Öyleyse Neden Tepkiler Sıklıkla Cinsiyet Körü Oluyor?

https://www.undp.org/blog/women-are-hit-hardest-disasters-so-why-are-responses-too-often-gender-blind

Afetlerde Kadınlar ve Kız Çocukları

https://disasterphilanthropy.org/resources/women-and-girls-in-disasters/

Afet Riskinin Azaltılmasında Kırılganlığın Ötesinde Cinsiyet Eşitliği, Kadınların Güçlendirilmesi ve Liderlik: Birleşik Milletler Sistemi İçin Kritik Eylemler

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2021-11/Research-paper-Beyond-vulnerability-to-gender-equality-en.pdf

Hızlı Toplumsal Cinsiyet Analizi Politikası Özeti: Türkiye ve Kuzeybatı Suriye Deprem Müdahalesi

https://www.care-international.org/sites/default/files/2023-02/RGA%20Brief%20Turkiye%20Syria%20Feb%202023.pdf

6 Şubat Depremlerine İlişkin Birincil Tespitler ve Acil Talepler

https://kadinininsanhaklari.org/6-subat-depremlerine-iliskin-birincil-tespitler-ve-acil-talepler/

Afet Bölgesindeki Avukatlar için Cinsel Şiddetten Hayatta Kalanlara Hukuki Danışmanlık Rehberi

https://www.pembehayat.org/yayinlar/detay/1644/afet-bolgesindeki-avukatlar-icin-cinsel-siddetten-hayatta-kalanlara-hukuki-danismanlik-rehberi

Türkiye Depremleri için Acil Müdahale

https://turkiye.unfpa.org/tr/deprem

UN Women Brief on Earthquake in Türkiye: Impacts and Priorities for Women and Girls

https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/03/un-women-brief-on-earthquake-in-turkiye-impacts-and-priorities-for-women-and-girls

UN Women In Focus: Supporting women and girls in Türkiye in the aftermath of the earthquakes

https://eca.unwomen.org/en/stories/in-focus/2023/03/in-focus-supporting-women-and-girls-in-turkiye-in-the-aftermath-of-the-earthquakes

öncekine git
sonrakine git