Etkiniz desteğiyle Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’ne Türkiye’den ilk kez 3 rapor birden sunuldu

Türkiye’den 3 sivil toplum örgütü (STÖ) Etkiniz desteğiyle Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’ne (ECSR), Türkiye’nin 15. Ulusal Raporu hakkındaki yorumlarını gönderdi.

Avrupa Sosyal Şartı’nın taraf devletlerce uygulanmasını denetleyen Avrupa Sosyal Haklar Komitesi böylece tarihinde ilk defa Türkiye’deki STÖ’lerden bir raporlama döneminde üç rapor birden almış oldu.

 

Ne Olmuştu?

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, 2023 sonuçları için “çocuklar, aileler ve göçmenler” konulu 4. tematik grupla ilgili olarak Avrupa Sosyal Şartı’na Taraf Devletlere sorular yöneltti. Sendikalar ve STÖ’ler bu döngüye ilişkin ulusal raporlar hakkındaki yorumlarını Komite ile paylaştı.

Bu konuda daha fazla bilgi için : https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/national-reports

30 Mart 2023 tarihli Türkiye ülke raporu: https://rm.coe.int/rap-rcha-tur-15-2023/1680aac4f4

Türkiye ülke profili: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/turkey

 

Ne Olacak?

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, raporlara bakarak STÖ’lerin yorumlarını da dikkate alıp Türkiye ile ilgili karar ve tavsiyelerini belirleyecek. Ardından Komite, Türkiye devletinin onayını da alarak ulusal rapor ve iletilen görüşlerle ilgili toplantı düzenlenip düzenlenmeyeceğini belirleyecek. Komite, prosedür sırasında gelen tüm raporları ve görüşleri, ayrıca toplantılardan elde edilen bilgileri inceleyecek ve 2024 yılı Mart ayında, Türkiye devletinin Avrupa Sosyal Şartı’nı uygulayıp uygulamadığı ile ilgili sonuçları yayınlayacak. Sonuçların denetlenmesini Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi sağlayacak. Bakanlar Komitesi, her denetim döngüsünü kapatan ve ilgili taraf Devletlere bireysel tavsiyeler içerebilen bir Karar kabul eder. Eğer bir Devlet hiçbir adım atmazsa, Bakanlar Komitesi, Hükümet Komitesinin önerisi üzerine, söz konusu Devlete bir Tavsiye Kararı gönderebilir ve bu Devletten yasal ve/veya uygulamadaki durumu değiştirmesini isteyebilir.

 

STÖ’ler Avrupa Sosyal Haklar Komitesi ile nasıl iletişim kurabilir?

Konuyla ilgili « Avrupa Sosyal Şartı Prosedürlerine Göre STK’lar, Avrupa Sosyal Haklar Komitesiyle Nasıl İletişim Kurabilir? » adlı Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin kılavuzunun Türkçesine buradan ulaşılabilir: https://derinyoksullukagi.org/wp-content/uploads/2022/12/AvrupaSosyalSartiSTK_compressed-1.pdf

*Kılavuz, Derin Yoksulluk Ağı tarafından Etkiniz desteğiyle Türkçe’ye çevrildi.

 

Avrupa Sosyal Şartı nedir?

Avrupa Sosyal Şartı, medeni ve siyasi haklara atıfta bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin karşılığı olarak temel sosyal ve ekonomik hakları güvence altına alan bir Avrupa Konseyi anlaşmasıdır. İstihdam, barınma, sağlık, eğitim, çocuğa koruma, sosyal koruma ve refahla ilgili geniş bir yelpazede gündelik insan haklarını güvence altına alır.

 

öncekine git
sonrakine git