Webinar: BM Anlaşma Organı Uzmanlarının seçimlerinde sivil toplumun sahadaki kilit rolü

Webinar- BM Anlaşma Organı Uzmanlarının seçimlerinde sivil toplumun sahadaki kilit rolü

6 Aralık 2021, 12:30 – 14:00 (CET, Cenevre saati)

BM Sözleşme Organları STÖ Ağı ilgili tüm sivil toplum temsilcilerini, 2022 BM Sözleşme Organları (UNTB) seçimleri ışığında, Sözleşme Organları Uzmanlarının seçim sürecinde yerel ve bölgesel sivil toplum kuruluşlarının kilit rolü hakkında bir webinara davet ediyor.
2022’de Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Medeni ve Siyasi Haklar Komitesi, CEDAW Komitesi, Engelli Hakları Komitesi, Çocuk Hakları Komitesi ve İşkenceyi Önleme Alt komitesi toplamda 59 boş sandalye için seçim yapacak. BM Sözleşme Organları Ağı, sivil toplumun bu kilit sürece aktif katılımının BM Sözleşme Organlarının güçlendirilmesinde hayati önem taşıdığına inanmakta. Çalışmalarının şeffaflığı, bağımsızlığı ve hesap verebilirliği, insan haklarının gerçekleştirilmesi ve ilgili BM İnsan Hakları Sözleşmelerinin anlamlı bir şekilde uygulanmasıyla yakından bağlantılı.
Bu amaçla, webinar, seçim sürecine ve Sözleşme Organları üyeliğindeki mevcut boşluklara (örneğin, coğrafi temsil, cinsiyet dengesi ve diğer kriterler) genel bir bakış sağlamak için bir fırsat olacaktır. Ayrıca, webinarın formatı, katılımcıların sivil toplum için somut katılım fırsatlarına ve olumlu sonuç örneklerini görmelerini sağlayacaktır.

Önemli bilgiler:

▸ Tarih ve saat: 6 Aralık 2021, 12:30 – 14:00 (CET, Cenevre saati)
▸ Platform: Zoom (toplantı detayları daha sonra gönderilecektir)
▸ Simültane tercüme: İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Uluslararası İşaret dili
▸ Altyazı: İngilizce, Fransızca ve İspanyolca
Zorunlu kayıt: son başvuru tarihi: 2 Aralık 2021 – https://bit.ly/3DL4ana
öncekine git
sonrakine git