Tahir Elçi Vakfı- ‘Ruhsatsız Avukatlar’ raporu yayında

Tahir Elçi Vakfı ‘Ruhsatsız Avukatlar’ raporunu Etkiniz desteğiyle yayımladı. Raporun özeti ve tam metnini incelemek için tıklayın!


‘HIV’le Yaşayan LGBTİ+’ların İnsan Hakları Raporu’ yayında

Kaso GL ve 17 Mayıs Derneği’nin “’HIV’le Yaşayan LGBTİ+’ların İnsan Hakları Raporu’ yayımlandı. Raporu okumak için tıklayınız!


“Türkiye’de Vicdani Ret Hakkı İzleme Raporu” yayında

Vicdani Ret Derneği’nin “Türkiye’de Vicdani Ret Hakkı İzleme Raporu” yayımlandı.Raporu okumak için tıklayınız!


‘Yaşlı LGBTİ+lar: Dünyada ve Türkiye’deki Durum Raporu’ yayında

17 Mayıs Derneği’nin “Yaşlı LGBTİ+lar: Dünyada ve Türkiye’deki Durum Raporu” yayımlandı. Derneğin yayımladığı raporu okumak için tıklayınız!


‘Sendikal Örgütlenme Hakkı İhlali İzleme Raporu’ yayında

Yaşam Bellek Özgürlük‘ün “Sendikal Örgütlenme Hakkı İhlali İzleme Raporu” yayımlandı.


Pozitif-iz Derneği’nin HIV pozitiflere dönük 2018-2019 hak ihlalleri raporu yayında

Pozitif-iz Derneği HIV pozitiflere dönük ‘2018-2019 Hak İhlallerinin Raporlaması ve Hukuki Çözümleri’ raporunu yayımladı.


‘Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2019 Raporu’ yayımlandı

Hrant Dink Vakfı ‘Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2019 Raporu’ Etkiniz desteğiyle yayımlandı. Okumak için tıklayınız!


‘STK’ların Dilekçe Hakkı Başvurularının İzlenmesi Raporu’ yayımlandı

Sivil Sayfalar’ın Etkiniz desteği ve Yaşama Dair Vakıf (YADA) işbirliğiyle hazırladığı “STK’ların Dilekçe Hakkı Başvurularının İzlenmesi” başlıklı raporu yayımlandı.


Covid-19’da çocukların haklarına erişimi raporlanıyor

“Covid-19 sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi” üst başlığında dört ön rapor Etkiniz desteğiyle Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Small Projects İstanbul, Sulukule Gönüllüleri Derneği ve Tarlabaşı Toplum Merkezi...

Hapishane çalışmalarına kaynak belgeler Türkçe çevirileriyle yayında

CİSST TCPS, insan hakları perspektifiyle hapishaneleri odağına alan üç uluslararası yayını Etkiniz desteğiyle Türkçe’ye çevirdi. Okumak için tıklayınız!