Etkiniz Uzman Havuzu Başvuru Çağrısı

Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek olan Etkiniz AB Programı destekleri kapsamında insan haklarının izlenmesi, raporlama ve savunuculuk faaliyetleri alanlarında sivil toplum kuruluşları ile çalışmak üzere uzmanlar aramaktayız.

Son başvuru: 31 Temmuz 2019

ETKİNİZ AB PROGRAMI

Etkiniz AB Programı sivil toplum örgütlenmelerinin uluslararası insan hakları standartlarıyla uyumluluğa ilişkin izleme ve savunuculuk kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla insan haklarının korunması ve desteklenmesi alanındaki rollerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Program kapsamında, STÖ’lere, devletin uluslararası insan hakları standartlarına uyumluluğunu izlemeleri ve izlemeye dayalı savunuculuk faaliyetleri için ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda destek sağlamaktayız. Etkiniz’in ana amacı sivil toplum örgütlenmelerinin insan kaynakları kapasitelerini geliştirmektir. Dış uzman desteği ancak örgütlenme kapsamında herhangi bir uzmanın yer almaması halinde sağlanacaktır.

Etkiniz Uzman Havuzu

Etkiniz Uzman havuzu, STÖ’nün ihtiyaçlarına uygun olarak farklı seviyelerde insan haklarını izlemeye yönelik bilgi birikimi, uzmanlık ve tecrübeye sahip uzman desteği sunmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak, STÖ’lere farklı konu başlıkları altında sunulan eğitim programları ve içeriklerini kapsayan öğrenim olanaklarının oluşturulması ve uygulanması için de Etkiniz Uzman Havuzundan faydalanılmaktadır.

Etkiniz Uzman Havuzunda yer alan bazı uzmanlar, uzmanlık alanları ve tecrübeleri doğrultusunda STÖ’lerin ihtiyaçlarıyla eşleştirilecek, eğitim ve uzmanlık alanlarında kısa dönemli destek sağlayacaklardır. Bazı uzmanlar, aynı zamanda, STÖ’lere daha uzun dönemli destek sağlamak üzere Etkiniz Rehberlik/Mentörlük Programı kapsamında mentör olarak görevlendirileceklerdir.

Başvuranların aşağıdaki alanlardan en az birinde ispat edilebilir tecrübeye sahip olmaları beklenmektedir.

1.KATEGORİ: İnsan Hakları ve İzleme: İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, LGBTI hakları, işkence yasağı, ifade özgürlüğü, mülteci hakları, ekonomik sosyal ve kültürel haklar, sivil ve siyasi haklar, insan hakları hukuku, uluslararası insan hakları mekanizmaları, tüm uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde tanınan hak alanları, saha araştırması, insan hakları göstergeleri, stratejik davalama, hukuki uzmanlık

2.KATEGORİ: Savunuculuk: İletişim yönetimi, sosyal medya, kampanya faaliyetleri, lobicilik, iletişim stratejisi, medya ilişkileri, kolaylaştırma, moderasyon, politika analizi, yazılı çeviri, sözlü çeviri, işaret diline çeviri

3.KATEGORİ: Bilgi ve Teknoloji Yönetimi: bilgi toplama, araştırma, veri analizi, haritalandırma, raporlama, veri doğrulama, veri teknolojileri, bilgi teknolojileri, veri görselleştirme, metin yazarlığı, görsel tasarım, web tasarım, web yönetimi, görsel / işitsel prodüksiyon

4.KATEGORİ: Sivil Toplum: Stratejik planlama, proje yönetimi, süreç yönetimi, izleme ve değerlendirme, örgütsel gelişim, örgütsel kapasite geliştirme, planlama, fon sağlama, gönüllü ve insan kaynakları yönetimi, etkinlik yönetimi.

Uzman Seçimi Süreci

Başvuranların özgeçmişi Etkiniz Ekibi tarafından kontrol edilecek ve özgeçmişlerde verilen bilgiler doğrulanacaktır. Nihai uzman listesinde yer alan uzmanların özgeçmişleri AB Türkiye Delegasyonu’nun onayına sunulacaktır.

Kabul edilen uzmanlarla STÖ’lerin ihtiyaç duyduğu şekilde veya Etkiniz faaliyet planı çerçevesinde program ekibi tarafından iletişime geçilecektir.

Tüm uzman pozisyonları için yerel/ulusal uzmanlar tercih edilecektir. Uluslararası uzmanlar ile ancak yerel/ulusal uzmanların bazı uzmanlık alanları için uygun olmaması halinde sözleşme yapılacaktır. Uluslararası uzmanlar için yalnızca İngilizce dili yeterliliği istenmektedir.

Uzman Profili

Eğitim (Kategori 1-2-3-4)

 • Başvurulan pozisyonla ilişkili alanda lisans eğitiminin tamamlanmış olması.
 • Lisans eğitiminin bulunmaması halinde başvurulan pozisyonla ilişkili alanda en az 5 yıllık ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak.
 • İlgili alanlarda lisansüstü eğitiminin olması tercih sebebidir.

İş Deneyimi

 1. Kategori: İnsan Hakları ve İzleme
 • Yukarıda belirtilen 1. Kategori kapsamında bulunan alanların en az bir veya daha fazlasında en az 3 yıllık aktif tecrübeye sahip olmak
 • İnsan hakları ve/veya izlemeye ilişkin 3 yıllık ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak
 • STÖ ile çalışmaya yönelik ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak tercih sebebidir.
 1. Kategori: Savunuculuk
 • Yukarıda belirtilen 2. Kategori kapsamında bulunan alanların en az bir veya daha fazlasında en az 3 yıllık aktif tecrübeye sahip olmak
 • STÖ ile çalışmaya yönelik 3 yıllık ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak
 • İnsan hakları ve/veya izleme alanında ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak tercih sebebidir.
 1. Kategori: Bilgi ve Teknoloji Yönetimi
 • Yukarıda belirtilen 3. Kategori kapsamında bulunan alanların en az bir veya daha fazlasında en az 3 yıllık aktif tecrübeye sahip olmak
 • İnsan hakları ve/veya izleme alanında ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak tercih sebebidir.
 • STÖ ile çalışmaya yönelik ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak tercih sebebidir.
 1. Kategori: Sivil Toplum
 • Yukarıda belirtilen 4. Kategori kapsamında bulunan alanların en az bir veya daha fazlasında en az 3 yıllık aktif tecrübeye sahip olmak
 • STÖ ile çalışmaya yönelik 3 yıllık ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak
 • İnsan hakları ve/veya izleme alanında ispat edilebilir tecrübeye sahip olmak tercih sebebidir.

Beceriler

 • Türkçe diline hâkim olmak
 • İngilizce çalışma bilgisine sahip olmak tercih sebebidir.
 • İlgili teknoloji ve yazılım yeterliliğine sahip olmak.

Başvuru Süreci

Başvurular 31 Temmuz 2019, saat 00.00’a kadar tamamlanmalıdır.

Başvuruların kabul edilmesi için gereken şartlar:

 1. Online başvuru formunu doldurunuz. (Türkçe)
 2. Avrupa Birliği Formatı’nda düzenlenen İngilizce özgeçmişleri uzman@etkiniz.eu adresine gönderiniz.

Başvuru formuna https://forms.gle/zd8cBZbJTvjYdNZb7 adresinden ulaşabilirsiniz.

Avrupa Birliği Özgeçmiş Formatına https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ecv_template_en.doc adresinden ulaşabilirsiniz.

Not: Etkiniz AB Programı kapsamında ayrımcılığa yer vermeyen bir çalışma ortamı politikası izlenmektedir ve ihtiyaç duyulması halinde gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.

öncekine git
sonrakine git