Etkiniz AB Programı Destekleri kapsamında seyahat edecek, etkinlik/toplantı yapacak STÖ’ler için Bilgilendirme

Mevcut salgın ortamında artan aşılama hızının etkisi ve açık havada/havalandırmalı mekânlarda etkinlik/toplantı yapılabilecek olması sebebiyle seyahat ve etkinlik/toplantı desteği talepleri 1 Ağustos 2021’den itibaren değerlendirmeye alınacaktır. Uygun bulunan etkinlikler başlamadan önce Etkiniz STÖ’lerden pandemi kurallarına uyacaklarına ilişkin taahhütnameler isteyebilir.

Salgın durumunun seyrine göre seyahat ve etkinlik/toplantı destekleri belli süreler için tekrar durdurulabilir.

Seyahat, etkinlik/toplantı sırasında ve/veya sonrasında oluşabilecek sağlık sorunlarından Etkiniz AB Programı sorumlu tutulamaz.

Etkiniz desteğiyle, yasal mevzuat izin verdiği çerçevede seyahat edecek ve etkinlik/toplantı gerçekleştirecek STÖ’ler için gerekli hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır.

Etkiniz AB Programı desteğiyle etkinlik/toplantı düzenleyecekler aşağıdaki kurallara özellikle dikkat edilmelidir:

 • Mümkün olduğu kadar açık havada yapılmaları tercih edilmeli;
 • Seyahati azaltmak amacıyla etkinlik katılımcılarının seçimi mümkünse birbirine yakın/aynı yerleşim yerlerinden yapılmalı;
 • Etkinlik/toplantı kapalı ortamda yapılacak ise katılımcıların Covid-19 aşılarının 2 dozunu da olduklarını göstermeleri istenmeli;
 • Covid-19 aşısı olmayan/tamamlanmamış katılımcılarla açık hava mekânlarında bir araya gelinmesi tercih edilmeli;
 • Covid-19 belirtileri gösteren katılımcıların seyahat etmeleri, etkinlik/toplantıya katılımları iptal edilmeli;
 • Kapalı mekânlarda yapılan etkinliklerde katılımcı sayısı (%50 kapasite), fiziksel mesafeli oturma düzeni (1,5 metre) ve etkinlik süresi (kapalı alanda 1 saat) konularına özellikle dikkat edilmeli;
 • Etkinlik mekânı olarak Güvenli Turizm Sertifikası olan tesisler tercih edilmeli;
 • Etkinlik sırasında yeterli sayıda maske bulundurulmalı, etkinlik boyunca maske kullanımı zorunlu tutulmalı;
 • Tüm ortak alanlarda dezenfektan bulunmalı;
 • Etkinlik mekânında maske atıkları için atık kutuları yer almalı;
 • Etkinlik sırasında hastalığından şüphe edilen biri olursa diğer katılımcılardan ayrılmalı ve ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli;
 • Kapalı alanlarda havalandırma için tüm pencereler açık tutulmalı;
 • Etkinlik mekânında klima  çalışıyorsa %100 temiz hava ile  çalıştırıldığından emin olunmalı;
 • Tek kullanımlık materyaller tercih edilmeli;
 • Etkinlik sırasında yüze,  özellikle burun, ağız ve ağız  çevresine dokunmaktan kaçınılmalı;
 • Etkinlik sırasında kullanılabilecek materyallerin elden ele alışverişi en aza indirilmeli;
 • Etkinlik sonrası Covid-19 belirtilerinden en az birini gösteren olursa etkinlik düzenleyicisine bilgilendirme yapması teşvik edilmeli.

Etkiniz AB Programı desteğiyle seyahat edecekler aşağıdaki kurallara özellikle dikkat edilmelidir:

 • Seyahat sırasında dezenfektan bulundurulması ve ellerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi;
 • Seyahat boyunca maske takılması;
 • Havaalanı, gar, otogar vb. yerlerde fiziksel mesafe kurallarına dikkat edilmesi; ortak alanların kullanımından kaçınılması;
 • Seyahat sırasında yiyecek ve içecek ikramlarının kabul edilmemesi;
 • Seyahat sırasında yüze,  özellikle burun, ağız ve ağız  çevresine dokunulmamasına  özen gösterilmesi.
öncekine git
sonrakine git