İnsan Hakları İzleme ve Uluslararası Mekanizmalar Eğitimi Başvuruları Başladı!

Sivil toplum örgütlerini “Etkiniz AB Programı- İnsan Hakları İzleme ve Uluslararası  Mekanizmalar Eğitimine” katılmaya davet ediyoruz.

Eğitim Tarihleri: 9-10-11-12 Nisan 2020

Eğitim Yeri: Ankara

Son başvuru Tarihi:  16 Mart 2020

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerine (STÖ) insan hakları uygulamalarını izlemek, raporlamak ve bulguları doğrultusunda savunuculuk çalışmaları yapmaları için kapasite geliştirme destekleri sunmaya devam ediyor.

EĞİTİM KONULARI NELERDİR?

İnsan Hakları İzleme ve Uluslararası Mekanizmalar eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan 4 tam günlük eğitimler olarak tasarlandı. Katılımcılara 5 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

  • Hak temelli yaklaşım ve izlemenin sivil toplum örgütleri açısından önemi
  • Değişim yaratmada insan hakları izlemesinin rolü
  • İnsan hakları izlemesinin yöntemleri ve araçları
  • İzleme, belgeleme, raporlama arasındaki ilişki
  • Uluslararası insan hakları mekanizmaları ve bu mekanizmalarla ilişkilenme

KİMLER KATILABİLİR?

Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.

Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.

Bir sivil toplum örgütünden en fazla iki kişi eğitime katılabilir ve bu durumda katılımcılardan en az birinin cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebidir.

Daha önce Etkiniz AB Programı tarafından düzenlenmiş olan “İnsan Hakları İzlemeye Giriş” eğitimine katılmış olan sivil toplum örgütü temsilcileri bu eğitimimize katılım gösteremezler.

Eğitime Ankara dışından katılacakların ulaşım ve konaklama masrafları Etkiniz AB Programı tarafından karşılanır.

KATILIMCILAR NASIL BELİRLENİR?

Eğitime katılım 20 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

  • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
  • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
  • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
  • Cinsiyet dengesinin sağlanması
  • Coğrafi dengenin sağlanması

Dört tam güne katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

NASIL BAŞVURULUR?

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSkiiuTddcS8131HUiF2P_HzTFt4Jtg795Lb4fSnvESz2LIg/viewform?usp=sf_link   adresindeki başvuru formunu en geç 16 Mart 2020 saat 24:00’a kadar doldurmalıdır.

Başvuru sonuçları en geç 20 Mart 2020 tarihinde e-posta yoluyla iletilecektir.

Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

EĞİTMENLER KİMLERDİR?

İnsan Hakları İzleme ve Uluslararası Mekanizmalar Eğitimimizi Nurcihan Temur ve Ulaş Karan verecektir.

öncekine git
sonrakine git