İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 2022 yılı projeleri için başvuru çağrısı yayınladı

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 2022 yılı projeleri için başvuru çağrısı yayınladı.

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, 2001 yılından beri fon imkanı sunarak iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. Tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamayı misyon edinen Başkonsolosluk desteklerini İsveç’in Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisiyle (2014-2020) yönlendirilmektedir.  Stratejiye buradan ulaşabilirsiniz.

2022 yılı için özellikle hedeflenen proje konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek için imkan sunan çalışmalar.
  • Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak.
  • Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar.
  • Gençlerin demokratik katılımı için fırsatlar yaratmak.
  • İşyerinde işçi haklarının ve insan haklarının güçlendirilmek

Bu projeler ile farklı kurumların ve sektörlerin arasında iş birliklerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Başvuru teslimatı için son tarih 1 Eylül 2021’dir.

Başvuru koşulları  ve daha detaylı bilgi için İsveç Başkonsolosluğu internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

öncekine git
sonrakine git