‘AİHM Kararlarının Türkiye’de Uygulanması’ online eğitimi başvuruya açıldı!

Sivil toplum örgütlerini Etkiniz AB Programı ve Avrupa Uygulama Ağı (European Implementation Network- EIN) işbirliğinde düzenlenecek “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türkiye’de Uygulanması” eğitimine katılmaya davet ediyoruz.

Eğitim Tarihleri: 26-27-28 Mayıs 2021 (günde 3 saat)
Eğitim Yeri: Zoom – internet üzerinden
Son Başvuru Tarihi: 21 Mayıs 2021
Eğitim Dili: İngilizce ve Türkçe (simultane çeviri sağlanacaktır)

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerine (STÖ) insan hakları uygulamalarını izlemek, raporlamak ve bulguları doğrultusunda savunuculuk çalışmaları yapmaları için kapasite geliştirme destekleri sunmaya devam ediyor.

Avrupa Uygulama Ağı’nı (EIN) Yakından Tanıyın

Avrupa Uygulama Ağı tüm Avrupa Konseyi coğrafyasında hukukçular, sivil toplum örgütleri ve topluluklardan oluşan üye ve partneriyle AİHM kararlarının tam ve zamanında uygulanması için çalışan bir kurum. Merkezi Strasbourg’da bulunan EIN, Avrupa’daki sivil toplum örgütleri için Avrupa Konseyi yapılarıyla iletişim kurmaları ve ilişkilenmeleri için bir merkez hizmeti sunuyor.

Eğitim konuları nelerdir?

Eğitim programı 3 ana başlıkta alandaki farklı uluslararası uzmanlarla AİHM kararlarının uygulanması ve sivil toplumun bu süreçlere nasıl katılabileceğine odaklanacak. Eğitimi teorik ve pratik çalışmalardan oluşan ve günde 3 saat süren, 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

  • AİHM kararlarının uygulanma süreçleri ve sivil toplum örgütlerinin bu süreçlere katılım yolları
  • Türkiye’de AİHM kararlarının uygulanmasıyla ilgili karşılaşılan sorunlar ve yaklaşımlar
  • Vaka çalışmaları yoluyla pratik uygulamalar

Eğitime kimler katılabilir?

Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir. Eğitime katılmak için hukuk fakültesi mezunu olmak zorunlu değildir ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili temel farkındalığınızın olması tavsiye edilir. Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması gereklidir.

Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.

Katılımcılar nasıl belirlenir?

Eğitime katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

  • Başvuru formunun tam olarak doldurulması (Formdaki soruları kapsamlı ve detaylı bir şekilde yanıtlamayan başvurucular dikkate alınmayacaktır.)
  • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
  • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
  • Cinsiyet dengesinin sağlanması
  • Coğrafi dengenin sağlanması

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Nasıl başvurulur?

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri http://bit.ly/aihm-egitim adresindeki başvuru formunu en geç 21 Mayıs 2021 saat 23:59’a kadar doldurmalıdır.

Başvuru sonuçları en geç 24 Mayıs 2021 tarihinde e-posta yoluyla iletilecektir.

Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

öncekine git
sonrakine git