‘Çocuk Hakları İzleme’ online eğitimi başvuruya açıldı!

Sivil toplum örgütlerini “Etkiniz AB Programı- Çocuk Hakları İzleme” eğitimine katılmaya davet ediyoruz. Eğitim Esin Koman tarafından verilecektir.

Eğitim Tarihleri: 30-31 Mart ve 1 Nisan 2022 (Her gün 13.00-16.00 saatleri arasında, günde 3 saat)

Eğitim Yeri: Zoom – internet üzerinden

Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2022 – saat 23:59

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerine (STÖ) insan hakları uygulamalarını izlemek, raporlamak ve bulguları doğrultusunda savunuculuk çalışmaları yapmaları için kapasite geliştirme destekleri sunmaya devam ediyor.

Eğitim konuları nelerdir?

Çocuk Hakları İzleme Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

  • Çocuk hakları alanında uluslararası insan hakları standartları
  • Çocuk haklarıyla ilgili izleme raporları hazırlama
  • Çocukların hak izleme sürecine katılımı

Eğitmen hakkında

Esin Koman lisans eğitimini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde tamamlayıp, yüksek lisans eğitimini Ankara üniversitesi peyzaj mimarlık bölümünde çocuk katılımı konusunda yaptı.

Altı yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak erken çocukluk dönemine ilişkin kurum yöneticiliği ve programlar geliştirdi. Özel sektör alanında çocuklara ilgili çeşitli mekan kurma ve program geliştirme danışmanlığı yaptı. Çocuk ve aile danışmalığı, eğitim koordinatörlüğü, çocuk yayıncılığı; editörlük ve yayın koordinatörlüğü alanında çalışmaları oldu. Yaklaşık yirmi yıldır çocuk hakları alanında aktivist ve çocuk hakları uzmanlığı yapmaktadır. Gündem Çocuk Derneği ve FİSA Çocuk Hakları Merkezi kurucusu ve yürütücülüğünü yapmaktadır. Çocuk hakları alanında proje yürütücülüğü ve danışmanlık yapmaktadır. Politika ve strateji geliştirme çalışmaları vardır. Çocuklarla ve çocuk çalışmaları yapan yetişinkiler ve sivil toplum örgütlerine yönelik çocuk hakları eğitimleri ve programları yapmaktadır. Bir yıldır Zeze’nin Bahçesi ‘nin/Ankara kurucusu ve danışmalığını yapmaktadır. Çocuk ve çocukluk algısı konusunda yazı ve okumaları olup bu konularda sivil toplum ve akademik alanla ortak işler üretmektedir.

Eğitime kimler katılabilir?

  • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
  • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
  • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.

Katılımcılar nasıl belirlenir?

Eğitime katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

  • Başvuru formunun tam ve detaylı bir biçimde doldurulması (Tek kelimelik cevaplardan ibaret başvurular genellikle dikkate alınmamaktadır.)
  • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
  • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
  • Cinsel, coğrafi ve tematik çeşitliliğin sağlanması

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Nasıl başvurulur?

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri https://forms.gle/LVNKQYyBxVWLJ2LFA adresindeki başvuru formunu en geç 26 Mart 2022 Cumartesi günü, saat 23:59’a kadar doldurmalıdır.

Başvuru sonuçları en geç 28 Mart 2022 tarihinde e-posta yoluyla iletilecektir.

Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

öncekine git
sonrakine git