Etkiniz’den Kadına, Çocuğa ve LGBTİ+’lara Karşı Şiddetle Mücadele Alanında İzleme ve Savunuculuk Çalışması Yapan STÖ’lere Duyuru!

Etkiniz AB Programı kadına, çocuğa ve LGBTI+’lara karşı şiddetle mücadele alanlarında izleme çalışması yapan/yapacak sivil toplum örgütlerinin destek taleplerine değerlendirme aşamasında öncelik verecek.

Etkiniz, kadına, çocuğa ve LGBTI+’lara karşı şiddetle mücadele alanında izleme ve savunuculuk çalışması yapan STÖ’lerin izleme ve savunuculuk çalışmaları ile uluslararası insan hakları izleme mekanizmalarına erişimlerini öncelikli olarak desteklemeyi ve çalışmalarının daha görünür olmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Destek taleplerinin uygunluğunu 2 ayda bir değerlendirmeye alan Etkiniz, belirtilen alanlarda gelen destek taleplerine en geç 2 hafta içinde geri dönüş sağlayacak.
STÖ’lerin, Etkiniz’in İnsan Hakları İzleme Çalışmaları ve Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim desteklerine başvuru sırasında, çalışma ismine “Şiddetle Mücadele” ibaresini eklemeleri yeterli olacak.

Tüm STÖ’lere sunulacak desteğin kapsamını aşağıda bulabilir, Etkiniz destekleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için https://etkiniz.eu/destekler adresini ziyaret edebilirsiniz.

İnsan Hakları İzleme Çalışmaları Desteği altında yürütülebilecek çalışmaların ayrıntıları için buraya tıklayınız.

Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim Desteği altında yürütülebilecek çalışmaların ayrıntıları için buraya tıklayınız.

STÖ’ler, kadın, çocuk ve LGBTİ+’lara karşı şiddetle mücadele izleme alanında Etkiniz desteğiyle hangi faaliyetleri yürütebilir?

 • Rapor hazırlama ve yaygınlaştırma,
 • Hâlihazırda hazırlanmış olan belgelerin çevirisi, basımı ve yaygınlaştırma faaliyetleri,
 • Bilgilendirme, kampanya ve savunuculuk çalışmaları,
 • Çevrimiçi diyalog toplantıları düzenleme,
 • Yasal danışmanlık alarak dava izleme.

Yukarıda belirtilen faaliyetler yalnızca örnek niteliği taşımaktadır. Etkiniz desteğiyle yapılabilecek faaliyetler bunlarla sınırlı değildir.

Etkiniz çalışmalarınız için hangi giderlere destek sağlıyor?

Etkiniz’in iki farklı destek kategorisi altında aşağıdaki giderler için destek talep edebilirsiniz:

 • Toplantı giderleri (Pandemi sürecinin etkileri doğrultusunda bir süreliğine sadece çevrimiçi toplantı giderleri karşılanacaktır. )
 • Kırtasiye giderleri,
 • Yazılı çeviri (rapor, broşür, video tercümesi gibi),
 • Sözlü çeviri (simültane veya ardıl),
 • İşaret dili çevirisi,
 • Ekipman kiralama,
 • Web sitesi tasarımı, yazılım ve yönetimi (Web sitesi tasarımı kalemi sadece söz konusu insan hakları izleme çalışmasının savunuculuk ayağının hayata geçmesi için asli bir ihtiyaçsa karşılanır. Örneğin, sivil toplum örgütünün genel kurumsal web sitesi bu kapsamda değildir.),
 • Yazılım satın alma ve üyelik harcamaları (veri tabanı, depolama, tasarım, vb.),
 • Sosyal medya araçlarının tasarımı ve yönetimi,
 • Alan adı ve hosting,
 • Tanınırlık, bilgi ve tanıtım materyallerinin tasarımı, redaksiyonu, basımı ve yaygınlaştırılması.

Aşağıdaki giderler seyahat tarihlerinde pandemiye bağlı olası kısıtlamalara göre değerlendirilecektir:

 • Uluslararası / şehirlerarası seyahat,
 • Konaklama (oda ve kahvaltı),
 • Pasaport ve vize ücretleri,
 • Seyahat sigortası, yurt dışı çıkış harcı.

Tüm uygun giderlerle ilgili başvuru ve değerlendirme kriterlerini Etkiniz AB Programı Desteklerinden Yararlanma Rehberi’nde bulabilirsiniz.

Destek Masası

Sorularınız için aşağıdaki e-posta adresini kullanarak Etkiniz AB Programı Destek Masası ile iletişime geçebilirsiniz.

E-posta: destek@etkiniz.eu

öncekine git
sonrakine git