Başvurular açıldı: AB TACSO 3 İnsandan İnsana (P2P) Toplantısı: Öz Değerlendirme ve Hak Temelli Yaklaşım

AB TACSO 3 Projesi çağrısını aşağıda bulabilirsiniz:

AB TACSO 3 Projesi (Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Projesi) Türkiye’deki sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) için “Öz Değerlendirme ve Hak Temelli Yaklaşım” başlığı altında, 25-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında, çevrim içi olarak, Türkiye ve Batı Balkan ülkelerindeki STÖ’lerin öz-değerlendirmenin iyi uygulamalarını paylaşmaları ve hak temelli uygulamaları benimsemeleri için bir zemin oluşturmak amacıyla İnsandan İnsana (P2P) toplantısı düzenliyor.

Toplantının ana hedefleri şunlardır:

  • “Katılım” ve “hak temelli yaklaşımı ana akımlaştırma” gibi kavramların kavramsal çerçevesini yeniden gözden geçmek;
  • Hak temelli yaklaşımı ana akımlaştırma ve katılıma ilişkin farklı metodolojiler üzerinde deneyim paylaşımı için alan sağlamak ve Türkiye ve Batı Balkan ülkelerindeki STÖ’ler arasında bir ağ oluşturulması için zemin hazırlamak;
  • Hak temelli yaklaşımı ana akımlaştırma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım için oluşturulmuş olan mevcut iç yönetim yapılarını, politika belgelerini, öz değerlendirme araçlarını tartışmak;
  • Katılım, hak temelli yaklaşımı ana akımlaştırma, öz değerlendirme, şeffaflık, hesap verebilirliğe ilişkin iyi uygulama örneklerini paylaşmak için STÖ’lere zemin oluşturmak;

Üç günlük toplantı şeklinde gerçekleşecek olan etkinlik, kendi STÖ’leri veya STÖ ağları içinde katılımcı ve hak temelli bir yönetim yapısı geliştirmeye istekli olan Türkiye’den 70’den fazla STÖ’yü bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte toplantı sırasında yapılan tartışmaları ve STÖ’lerin çalışmalarında öz değerlendirme ve hak temelli yaklaşım geliştirmeye dair iyi uygulama örneklerini derleyen bir Sonuç Raporu hazırlanacaktır.

Üç günlük toplantı, “katılım” ve “hak temelli yaklaşımı ana akımlaştırma” gibi kavramların kavramsal çerçevesini netleştirmek ve STÖ’lerin veya STÖ ağlarının yönetiminde hak temelli bir yaklaşımın benimsenmesine ilişkin iyi uygulamaları sunmak için açılış konuşmacılarına söz verecektir. Toplantı, hem panel oturumlarından hem de paralel atölyelerden oluşacak ve kendi STÖ’leri veya STÖ ağları içinde halihazırda hak temelli bir öz değerlendirme ve karar alma mekanizması geliştirmiş olan Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Hırvatistan’dan konuk konuşmacılara yer verecektir.

Öz Değerlendirme ve Hak Temelli Yaklaşım başlıklı üç günlük toplantı çevrimiçiolarak gerçekleştirilecektir. Toplantı Türkçe olarak gerçekleştirilecek veya toplantı esnasında simultane çeviri hizmeti sağlanacaktır.

Toplantı kendi STÖ’leri veya STÖ ağları içinde katılımcı ve hak temelli bir yönetim yapısı geliştirmeye istekli olan Türkiye’den 70’den fazla STÖ’yü bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Öz Değerlendirme ve Hak Temelli Yaklaşım başlıklı üç günlük toplantı 25-27 Mayıs 2022 tarihleri (Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve her gün 10:00-14:30 saatleri arasında (Türkiye saati ile) düzenlenecektir.

Toplantı Taslak Programı

Başvuru için son tarih 16 Mayıs 2022, Pazartesi, saat 17.00. Başvuru formu

Toplantıya katılmak isteyen STÖ’ler, başvuru formunu AB TACSO 3 Bilgi Sistemi (CRM) aracılığıyla (yukarıdaki bağlantıda sağlanan çevrim içi başvuru formu aracılığıyla) doldurup göndererek başvurabilirler. Her STÖ, etkinliğe bir temsilci ile katılım sağlayabilir.

Etkinliğe katılım için alınan başvurular aşağıdaki kriterlere göre AB TACSO 3 ekibi tarafından değerlendirilecektir:

  • Bölgesel dağılım
  • Tematik alan dağılımı
  • Cinsiyet eşitliği
  • Gönüllü tabanlı STÖ’ler ve/veya gönüllülerle çalışan STÖ’ler

Avrupa Birliği TACSO 3 Batı Balkanlar ve Türkiye’de katılımcı demokrasilerin güçlendirilmesini ve AB ile uyumlaşma süreçlerini odağına alan bir teknik destek projesidir (www.tacso.eu). Bu anlamıyla AB TACSO 3 sivil toplum örgütlerinin demokratik süreçlerde aktif rol almalarını sağlayacak şekilde kapasitelerinin güçlendirilmesini ve sivil toplumun ve çoğulcu bir medyanın gelişimi için elverişli ortamın teşvik edilmesini amaçlamaktadır. 

öncekine git
sonrakine git