Eğitim Desteği

Etkiniz AB Programı Eğitim desteği sivil toplum örgütlerinin insan hakları izleme, raporlama ve savunuculuk alanında ihtiyaç duyduğu eğitimleri kapsar.

Destek talebinizi gönderirken önerilen aktiviteler kısmının aşağıdaki sorulara yanıt verdiğinden emin olmanız bizlerin değerlendirmesi için oldukça faydalı olacaktır:

 • Eğitimin konusu ve amacı
 • Eğitimden beklentiler
 • Eğitimin tarihi (talebinizi ilettiğiniz tarihten itibaren en erken 45 gün sonra olacak şekilde)
 • Eğitimin gerçekleşeceği il ve ilin seçilme sebebi (eğitim en fazla katılımcının bulunduğu ve konaklama, ulaşım, organizasyon harcamalarının en ekonomik olduğu şehirde düzenlenmesi tercih edilmelidir),
 • Öngörülen katılımcı sayısı (En az 15 en fazla 25 kişi olacak şekilde)
 • Şehir dışından katılım olacak mı? Olacaksa sebebi ve öngörülen sayı
 • Toplantıda kayıt alınacak mı?
 • Simültane çeviri gerekecek mi?
 • Otel tercihiniz var mı?
 • Eklemek istediğiniz özel tercihler (işaret dili, braille baskı vb)

Eğitim destek taleplerinizin, onaylandıktan sonra en erken 20 iş günü sonra gerçekleşebileceğini unutmayınız! Buna bağlı olarak, destek talebinizi bizlere iletirken katılımcı listenizin hazır olması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Eğitim tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar listenize son hali verilir ve daha sonra üzerinden değişiklik yapmak mümkün olmamaktadır.

Destek talebinizi oluştururken bütçenizi de bizlere iletmeniz gerekmektedir. Eğitimi yapmak istediğiniz şehirde bulunan oteller ve uçak fiyatları göz önünde bulundurularak doğru katılımcı sayısına göre mekan kirası, ulaşım, konaklama, teknik ekipman ve şehir dışı ulaşım kalemlerini göz önünde bulundurarak bütçenizi hazırlamanız gerekmektedir. Destek talebiniz uygun görülürse bütçeniz ayrıca değerlendirilir ve gerekirse Etkiniz ekibi tarafından öneriler ve düzeltmeler tarafınıza iletilir.

Eğitim, Etkiniz AB Programı tarafından görevlendirilmiş uzmanlar ve eğitmenler tarafından yürütülecektir.

Eğitim çalışmalarına katılacak kişilerin belirlenmesinde Etkiniz AB Programı ekibi ile ilgili sivil toplum örgütü ekibi birlikte çalışır.

Eğitim programlarının içeriği ve yöntemi Etkiniz AB Programı tarafından onaylanması koşuluna bağlıdır.

Eğitimlerin bütçelendirilmesi Etkiniz satın alma ilkesine göre yapılır. Bu ilke insan haklarına, işçi haklarına, hayvan haklarına ve çevreye saygılı tedarikçilerle çalışarak “paranın en iyi karşılığını” elde etmek şeklinde belirlenmiştir. “Paranın en iyi karşılığını” elde etmek, programın ihtiyaçlarını karşılayan en uygun ürünü/hizmeti seçmek anlamına gelir.

Eğitimlerde Etkiniz’in promosyon kiti ve görünürlük unsurları ile kurulum yapılacaktır. Eğitim öncesinde, esnasında ve sonrasında Etkiniz görünürlüğü ile yapacağınız paylaşımlarda ekibimizden görünürlük ve içerik onayı almanız gerektiğini ise hatırlatmak isteriz.

Sivil toplum örgütleri Etkiniz AB Programı Bilgi Sistemine kayıt olduktan sonra, insan hakları izleme başlığı altında eğitim desteği talep edebilirler.

 • Eğitimler yüz yüze olmaları durumunda 2 tam gün, dijital olmaları durumunda 3 yarım gün sürecektir.
 • En fazla 25 en az 15 katılımcı ile,

Şehir dışı katılımcılarının ise toplam katılımcı sayısının 3 te 1’ini geçmemesi gerekmektedir.

Eğitim Desteği Kapsamında Talep Edilebilecek Destekler

 • Konaklama
 • Yemek ve ikram
 • Yurtiçi seyahat

Salgın hastalık ya da sağlıkla ilgili yönergelerde bulunan zorunlu test ve aşı masraflarının Etkiniz tarafından karşılanamadığını belirtmek isteriz. Eğitim için seyahat edecek katılımcıların geliş ve dönüş tarihlerinin eğitim tarihiyle uyumlu olması gerekmektedir. Yalnızca zaruri ya da erişilebilirlik desteğine ihtiyaç duyan bireylerin katılımıyla ilgili durumlarda erken geliş ve geç dönüş sağlanmaktadır.

 • Şehir dışından gelecek katılımcılar için havaalanı/terminal transfer desteği,

Şehir içi katılımcılarınız için transfer desteği maalesef sağlayamamaktayız. Şehir dışı katılımcılarının kendi şehirlerindeki transferlerini yine Etkiniz olarak sağlayamamaktayız. Yalnızca erişilebilirlik desteğine ihtiyaç duyan bireyler için şehir içi transfer sağlama imkânımız bulunmaktadır.

 • Konaklama,

Eğitimin başlangıç ve bitiş saatine göre şehir dışı katılımcılarınıza en uygun uçak biletleri alınır. Yalnızca konaklama desteğinden faydalanan katılımcılar giriş tarihlerinde otelde verilen akşam yemeğinden faydalanabilirler, bunun dışında akşam yemeği desteği ise sunamamaktayız. Yalnızca erişilebilirlik desteğine ihtiyaç duyan bireyler için konaklama imkânlarında esnetme sağlanmaktadır.

 • Sözlü çeviri
 • İşaret dili çevirisi

Doğacak farklı bir bütçe kalemi ihtiyacınızda Etkiniz ekibi ile irtibata geçerek AB şartları ve Etkiniz kuralları kapsamında yeniden bütçelendirme talep edebilirsiniz.

öncekine git
sonrakine git