Uluslararası İnsan Hakları Standartları ve Mekanizmalarına İlişkin Liste

Birleşmiş Milletler

BM İnsan Hakları Sözleşmeleri

Dokuz Temel BM İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye

Sözleşmenin Yürürlüğe girişi Türkiye’nin onayı
1. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (ICERD) 1965 16.09.2002
2. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (ICCPR) 1966 23.09.2003
2.1. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (ICCPR-OP1) 1966 26.11.2006
2.2. Ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin İkinci SeçmeliProtokolü (ICCPR-OP2) 1989 2.03.2006
3. Uluslararası Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (ICESCR) 1966 23.09.2003
3.1. Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (ICESCR-OP) 2008 İmzalamadı
4. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) 1979 20.12.1985
4.1. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmenin Seçmeli Protokolü (OP-CEDAW) 1999 29.10.2002
5. İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme (CAT) 1984 2.08 1988
5.1. İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (OP-CAT) 2002 27.11.2011
6. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS) 1989 4.04.1995
6.1. Çocukların Silahlı Çatışmalara Müdahalesine Dair Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Seçmeli Protokolü (OP-CRC-AC) 2000 4.05.2004
6.2. Çocukların satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisine ilişkin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Seçmeli Protokolü (OP-CRC-SC) 2000 19.08.2002
6.3. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin İletişim Prosedürüne İlişkin Seçmeli Protokolü(OP-CRC-IC) 2014 26.03.2018
 7. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (ICMW) 1990 27.09.2004
8. Tüm Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme (CPED) 2006 İmzalamadı
9. Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme (CRPD) 2006 28.09.2009
9.1.Engellilerin Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (OP-CRPD) 2006 10.02.2015

BM Temel İnsan Hakları Mekanizmaları

 • Sözleşme Organları (Komiteler)
  • BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
  • BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
  • BM İnsan Hakları Komitesi
  • BM Kadına Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi
  • BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi
  • BM Çocuk Hakları Komitesi
  • BM Göçmen İşçiler Komitesi
  • BM İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Önlenmesi Alt Komitesi
  • BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
  • BM Zorla Kaybetmelerin Önlenmesi Komitesi
 • BM Şartı Organları
  • İnsan Hakları Konseyi
   • Özel Usuller/Prosedürler
    • 46 tematik raportör, uzman, çalisma grubu
    • 14 ülke için raportör
   • Evrensel Periyodik İnceleme
   • İnsan Hakları Konseyi Tarafından Yetkilendirilmiş Soruşturmalar

Avrupa Konseyi

öncekine git
sonrakine git