“İnsan Hakları Savunucularını Destekleme” teklif çağrısı yayınlandı!

Avrupa Birliği’nin açtığı teklif çağrısı ile ilgili ayrıntıları aşağıdaki metinde bulabilirsiniz.

Not: Metnin Türkçe çevirisi Sivil Düşün web sitesinden alıntıdır: https://www.sivildusun.net/insan-haklari-savunuculari-icin-teklif-cagrisi-yayinladi/

Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları Savunucularını Destekleme programı teklif çağrısı yayınladı. Türkiye’deki insan hakları savunucularına destek olmayı amaçlayan programa 21 Mayıs 2024, saat 16.00’a kadar (Brüksel saati) başvuru yapabilir.

Avrupa Birliği’nin insan hakları savunucularını desteklemek ve korumak için AB’nin yerel stratejiyi uygulayarak Türkiye’deki insan hakları savunucularına destek olmayı amaçladığı İnsan Hakları Savunucularını destekleme programı başvurulara açıldı.

Teklif çağrısı ile insan hakları savunucularının insan haklarını koruma ve teşvik etme çabalarını destekleyerek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve tüm insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve pekiştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Teklif çağrısının özel hedefleri ise şu şekilde sıralanıyor:

– İnsan hakları savunucularının korunması ve desteklenmesi için çalışan sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi

– İnsan hakları savunucularını, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve hayata geçirilmesi için gösterdikleri çabaların desteklenmesi

Bu teklif çağrısının öncelikleri ise:

– İnsan hakları savunucularının korunması

– İnsan hakları savunucularının teknik bilgi ve becerilerinin artırılması

– insan hakları savunucularının, ihlallerin izlenmesi ve belgelenmesi, insan hakları ihlali mağdurları için çözüm yolları aranması, cezasızlıkla mücadele ve adalete erişimin iyileştirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetlerini yürütme kapasitelerinin güçlendirilmesi

Bu teklif çağrısının amaçları doğrultusunda, AB İnsan Hakları Savunucuları Kılavuz İlkelerinde yer alan insan hakları savunucuları tanımına uygun olarak, aşağıdaki gruplar hedef alınabilir:

– kadınlar, çocuklar, gençler, LGBTIQ, çevre hakları savunucuları
– azınlıklara mensup kişilerin ve hassas durumdaki grupların haklarını savunan insan hakları savunucuları
– işçi haklarını teşvik eden sendikacılar
– temel özgürlükleri savunan ve teşvik eden avukatlar
– ekonomik, sosyal ve kültürel hak ihlallerine karşı çıkan insan hakları savunucuları

Programa başvuru yapacak başvuru sahibinin aşağıdaki koşulları sağlaması bekleniyor:

– tüzel kişi olması

– kar amacı gütmemesi

– bir sivil toplum örgütü olması

-Avrupa Birliği’nin bir Üye Devleti’nde veya IPA III’nin yararlanıcı ülkesinde veya Avrupa Ekonomik Alanı’nın (EEA) bir Üye Devleti’nde kurulmuş olması

– eş-başvuran(lar) ve bağlı kuruluş(lar) ile eylemin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Teklif çağrısı kapsamında minimum 4 milyon 2 yüz bin Euro, maksimum 4 milyon 4 yüz bin Euro hibe talep edilebilecek.

Teklif çağrısıyla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.”

öncekine git
sonrakine git