BM Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi (CMW) Türkiye görüşmesi öncesi konu listesi yayında!

BM Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi (CMW), Türkiye’nin ikinci periyodik raporunun sunulmasından önceki konuların listesini yayınladı. Belgenin İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş halini aşağıda bulabilirsiniz.

Komitenin Türkiye ile ilgili insan hakları izleme sürecine katkı sunmak isteyen sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) 24 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan konu listesi üzerinden izleme çalışmalarını yürütebilecek.

CMW, Türkiye’nin Sözleşmeyi uygulayıp uygulamadığını 03 Haziran 2024 – 14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek 38. oturumunda görüşecek.

STÖ’lerden katkı için son tarih: 13 Mayıs 2024

E-posta: ohchr-cmw@un.org

Konu listesinin Türkçe metni için aşağıdaki butona tıklayın:

Komitenin Türkiye raporunun orijinal İngilizce metni için:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2FC%2FTUR%2F2&Lang=en

Konu Listesinin orijinal İngilizce metni için:
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2FC%2FTUR%2FQPR%2F2&Lang=en

CMW’ye erişimde Etkiniz desteğinden nasıl yararlanabilirsiniz?

Etkiniz Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim Desteği’ne başvurarak CMW’ye sunulmak üzere rapor hazırlama ve savunuculuk faaliyetleri yürütebilirsiniz.

Faaliyetlerinizi yürütmede bu mekanizmayla iletişime geçmek, raporlarınızı hazırlamak veya raporların çevirisini yapmak gibi konularda destek alabilirsiniz.

Önemli not: Çağrı için sivil toplum ağları ve koalisyonlarından gelecek başvurulara öncelik verilecek.

Etkiniz desteğinin kapsamı ve uygun faaliyet & bütçe kalemlerini incelemek için tıklayınız:
https://etkiniz.eu/uluslararasi-insan-haklari-mekanizmalari/

öncekine git
sonrakine git