ADO Alevi Düşünce Ocağı Derneği Etkiniz Desteklerini Anlatıyor!

ADO Alevi Düşünce Ocağı Derneği geçtiğimiz günlerde hazırladıkları bir raporun uluslararası mekanizmalara ulaştırılması amacıyla Etkiniz ’den bir çeviri desteği aldı. Dernek temsilcisi Sayın Doğan Bermek çalışmalarını, Etkiniz AB Programı ile tanışmalarını ve destek sürecini gerçekleştirdiğimiz söyleşide bizlere aktardı.

Etkiniz: Yaptığınız izleme çalışması neydi ve neden bu alanda bir izleme çalışması yapma ihtiyacı hissettiniz?

Doğan Bermek (DB): İzleme çalışmamız uzun soluklu bir temel hak alma sürecinin bir aşamasında yapılacak çalışmaların desteklenmesi idi.  İnanç Özgürlükleri ve eşit vatandaşlık hakları ile ilgili bazı konular geçtiğimiz yıllarda AİHM’nde karara bağlanmış idi. Bu yıl Etkiniz desteği ile yaptığımız çalışma o kararların ülkelerde uygulanmasından sorumlu Avrupa Konseyi bakanlar Komitesi’ne olaylar ve uygulamaların durumu ile ilgili raporların hazırlanması ve bu aşamada yapılacak bazı yayın ve etkinlikleri içermektedir.

Etkiniz: Neden Etkiniz desteklerinden faydalanmayı düşündünüz, amacınızla nasıl örtüştü?

DB: Etkiniz programı ilk günden itibaren HAK TEMELLİ çalışmalara destek vereceğini belirtmiş olduğu için bu toplantı ile ilgili hazırlıklarda onlarla da yazışmayı düşündük, amaçlarımız örtüştü, hatta Etkiniz bizim de ufkumuzu açacak katkılar da önerdi.  Eylül 2019’da başlayan bu çalışmalarımız şu anda yürümekte, bu proje konusu çalışmaların 2020’nin ilk çeyreğinde  tamamlanacağı ve o dönemden sonra daha ileri adımları konuşmaya başlayabileceğimiz kanısındayız.

Etkiniz: Etkiniz AB programından aldığınız destek ulaştığınız sonuca nasıl katkı sağladı? 

DB: Hak temelli çalışmalarda sonuçlara ulaşmak çok uzun yıllar sürebiliyor. Bizim için esas olan sürecin her aşamasında o gün, o dönemde gerekli olan çalışmaların yerli yerinde, aranan bilimsel kalite ve gereken içerikte fazlasız, eksiksiz yapılmasına gayret etmektir. Bu projemizde durum raporlarının hazırlanmaları, çevirileri konusunda destek aldık, gerekli takipler için de alacağımız destekler gündemimizde. Hak temelli çalışmalarda çok sayıda farklı aşama yaşandığı için her aşamanın sonucu kendi içinde değerlendirilmek durumundadır. Bu projenin ilk aşamasının sonucunu 3-5 Aralık 2019’da Strasbourg’da yapılacak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında almayı ummaktayız. Ardından da alınan sonucun kamuoyu ile paylaşılması, gelişmelerin yurt içi ve dışında ilgililere ve takipçilere zamanında, doğru ve eksiksiz, fazlasız aktarılması ile uğraşmaya devam edeceğiz. Umudumuz bu aşamadan sonra temel haklar konularımızda beklediğimiz gelişmelerin hızlanacağı doğrultusundadır.

Etkiniz: Elde ettiğiniz sonuçlar ve bundan sonra yapmayı planladıklarınız hakkında bize bilgi verebilir misiniz? 

DB: Bundan sonra yapacaklarımızı bu aşamada alacağımız sonuçlar belirleyecektir. Bakanlar Komitesi kararları ve Türkiye’nin bu kararları uygulamada nasıl davranacağına bağlı olarak biz de atılacak adımları belirleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öte yandan da bu projede Etkiniz programından aldığımız destek ile Avrupa Konseyi ülkelerindeki sivil toplum örgütleri ile ilişkilerimizi geliştirmeye gayret edecek ve Balkan ülkelerinde bulunan Alevi toplulukların temel haklarına yönelik bir ağ oluşturma çabası içinde olacağız.

Derneğin çalışmalarına ve izleme sonuçlarına www.aleviocagi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

öncekine git
sonrakine git