Etkiniz ‘Cinsel İstismara Hayır!’ Politikası

Etkiniz AB Programı’nın sunduğu desteklerin uygulama sürecinde ve kendi çalışmalarında ilke olarak benimsediği “Cinsel İstismara Hayır!” Politikası metnini aşağıda bulabilirsiniz:

Etkiniz AB Destek Programı Türkiye’nin de taraf olduğu ilgili insan hakları hukuku ve AB’nin 26 Ekim 2017 tarihli kararı (C 346/196) çerçevesinde cinsel taciz ve cinsel istismara karşı mücadele ve sıfır hoşgörü ilkesiyle çalışmaktadır.

Sivil toplum örgütlerini de kapsayan, işyerinde cinsel taciz olgularına ve davalarına hem örgütler hem de fon veren yapılar tarafından cinsel taciz ve istismarı sonlandıracak şekilde sıfır hoşgörü ile yaklaşılması gerekir.

Her türlü cinsel şiddet ve fiziksel ya da psikolojik taciz, temel insan haklarının sistematik ihlalidir ve cezalandırılması gereken ciddi bir suçtur.

Etkiniz olarak:

  • Her türlü cinsel şiddet ve fiziksel ya da psikolojik tacizi kınıyoruz!
  • Cinsel tacize ve istismara yönelik mevcut yasal çerçevenin etkili bir şekilde uygulanmasında ısrar ediyoruz!
  • Sivil toplum örgütlerini, yönetimlerinde ve çalışmalarında cinsel tacizi etkili bir şekilde sona erdirmek üzere daha fazla önlem almaları için teşvik ediyoruz!
öncekine git
sonrakine git