‘İzleme Raporlarında Veri Toplama Yöntemleri’ online eğitimi başvuruya açıldı

Sivil toplum örgütlerini “Etkiniz AB Programı- İzleme Raporlarında Veri Toplama Yöntemleri” eğitimine katılmaya davet ediyoruz.

Eğitim Tarihleri: 19-20-21 Ağustos 2020 (günde 3 saat)
Eğitim Yeri: Zoom – internet üzerinden
Son Başvuru: 13 Ağustos 2020, saat 23:59

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerine (STÖ) insan hakları uygulamalarını izlemek, raporlamak ve bulguları doğrultusunda savunuculuk çalışmaları yapmaları için kapasite geliştirme destekleri sunmaya devam ediyor.

Eğitim konuları nelerdir?

İzleme Raporlarında Veri Toplama Yöntemleri Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

 • Derinlemesine görüşmeler ve anket çalışmaları; örneklem grubu oluşturma, soru setlerinin hazırlanması, görüşmelerde dikkat edilecek hususlar
 • Masa başı veri toplama
 • Verilerin analizi ve yorumlanması; verilerin görselleştirilmesi, araştırmanın kapsayıcılığı ve uzman görüşleri

Eğitime kimler katılabilir?

 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Katılımcıların insan hakları örgütlerinde en fazla 3 yıl deneyime sahip olması tercih sebebidir.
 • Bir sivil toplum örgütünden en fazla bir kişi eğitime katılabilir.
 • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.

Katılımcılar nasıl belirlenir?

Eğitime katılım 20 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

 • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Coğrafi dengenin sağlanması

Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Nasıl başvurulur?

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri bit.ly/etkiniz-egitim-4-basvuru adresindeki başvuru formunu en geç 13 Ağustos 2020 saat 23:59’a kadar doldurmalıdır.

Başvuru sonuçları en geç 16 Ağustos 2020 tarihinde e-posta yoluyla iletilecektir.

Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

öncekine git
sonrakine git