Çocuk hakları alanında raporlama yapabileceğiniz uluslararası mekanizmaları derledik

Etkiniz olarak bugüne kadar çocuk hakları alanında çalışan onlarca sivil toplum örgütüne uluslararası insan hakları mekanizmalarına raporlama sürecinde destek sağladık. 

Sizler için çocuk hakları alanında raporlama yapabileceğiniz uluslararası insan hakları mekanizmalarını derledik.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi (BMCHK)

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 45. maddesi uzman sivil toplum örgütlerine sözleşmenin uygulanmasının izlenmesi için görev vermiştir. Sözleşme’nin İletişim Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol’ü gereği çocuklar ve sivil toplum örgütleri, ülke içinde çözülememiş çocuk hakları ihlallerini BMCHK’ye sunabilir.

Bu konuda yararlanılabilecek kaynaklar:

 • “Çocuk Hakları Komitesi’nin Raporlama Döngüsü – STK’lar ve UİHK’lar için Bir Rehber” için tıklayın.
 • “ÇHS Raporlaması için Cep Rehberim – Ülkelerinde Çocuk Haklarına Gösterilen Saygı Konusunda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi ile Konuşmak İsteyen Çocuklar ve Gençler için Bir Rehber” için tıklayın.
 • “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol Bilgi Notu” için tıklayın.

STÖ’ler BM’in 10 sözleşme organından da aynı şekilde yararlanabilir. Bu konuda daha fazla bilgi için yararlanılabilecek kaynaklar:

 • “BM Sözleşme Mekanizmaları Rehberi” için tıklayın.
 • “BM İnsan Hakları Sözleşme Mekanizmaları Nezdinde Üçüncü Taraf Müdahaleleri için Rehber” için tıklayın.

BM Özel Prosedürler içinde geçerli 46 tematik alanda özel raportör ve çalışma grubu çocukların tüm hakları için izleme çalışması yapabilmek ve bireysel acil konularda başvuru alabilmektedir. STÖ’lerin özel prosedürlerle nasıl çalışağına dair bilgi için:

 • “BM Özel Prosedürleri için Pratik Rehber” için tıklayın.

Avrupa Konseyi Mekanizmaları

Avrupa Konseyi içerisinde çocuk hakları alanında çalışma yürütülebilecek farklı mekanizmalar bulunmaktadır. Bu konuda bilgi alınabilecek kaynaklar:

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi çocuklarla ilgili kararlarının izlenmesi
  • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanması: STK’lar, Zarar Gören Taraflar ve Onların Hukuk Danışmanları İçin El Kitabı” için tıklayın.
  • “AİHM Kararları, Sivil Toplum Kural 9.2 Bildirimleri ve Yaşam Bellek Özgürlük Deneyimleri” için tıklayın.
  • “Avrupa ve İnsan Hakları Mekanizmaları” için tıklayın.
 •  Avrupa Sosyal Haklar Şartı ve Komitesi’nin çocuklarla ilgili kararlarının izlenmesi
  • “Çocuğun Yoksulluktan Korunması: Hakların Avrupa Konseyi’ndeki Rolü” için tıklayın.
  • “Avrupa Sosyal Şartı Prosedürlerine Göre STK’lar, Avrupa Sosyal Haklar Komitesiyle Nasıl İletişim Kurabilir?”  için tıklayın.
  • “Avrupa Sosyal Şartı ve Uygulaması” için tıklayın.
öncekine git
sonrakine git