Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Çalışmalarınıza Yardımcı Olabilecek Uluslararası Kaynaklar

Etkiniz olarak kadına yönelik şiddeti izleme alanında çalışan sivil toplum örgütlerine yardımcı olabilecek uluslararası kaynakları derledik. Kaynakları aşağıda bulabilirsiniz:

  • “Kadına Yönelik Teknolojiyle Kolaylaştırılmış Şiddet: Kanıtların Değerlendirilmesi ve Veri Toplama” için tıklayın.
  • “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmek: Destek Hizmetlerinin Minimum Standartları” için tıklayın.
  • “Doğru Kelimeleri Kullanmak: Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik & Cinsel Şiddetle Mücadelede Onay Kültürünü Yaygınlaştırma ve Farkındalık Çalışmaları”  için tıklayın!
  • Prevention Collaborative, aktivist ve araştırmacıların kurduğu, feminist ilkelerle hareket eden, kadınlara ve çocuklara yönelik ev içi şiddetle mücadele için önleyici çalışmalar yapmaya odaklanan bir küresel örgütlenmedir. Örgütün hazırladığı önleyici stratejilere ilişkin araçları incelemek için tıklayın. Ayrıca, önleyici önlemler kapsamında kullanılabilecek eğitim müfredatlarına ilişkin kaynaklar için tıklayın.
  • Dare to Care (Önemlenmeye Cesaret Et), Cinsel Şiddet Araştırma Girişimi tarafından kadınlara yönelik şiddeti ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek ve ele almak için çalışan kişiler için kişisel ve kolektif bakım hakkında tasarlanan,  çevrimiçi bir kurstur. Kursu incelemek için tıklayın.
  • AWID (Association for Women’s Rights in Development), UN Human Rights Council 53. toplantısına dair feminist izlenimleri kaleme aldı. Dokümanı incelemek için tıklayın.
  • “Dijital Haklar ve Ekonomik Adaletin Kesişim Noktalarına Dair Kısa Bir Özet” için tıklayın.
  • “Dünyanın Etrafında Dönmek: Eşitlik Mücadelesine Öncülük Eden Kız Çocuğu ve Genç Kadın Aktivistler!” için tıklayın.
öncekine git
sonrakine git