Farklı hak alanlarında uluslararası mekanizmalara raporlama yapabilirsiniz

Etkiniz AB Programı, farklı hak alanlarında BM özel raportörleri vb. uluslararası insan hakları mekanizmalarına bilgi notu ya da rapor iletmek üzere yapılan çağrıları sizler için derlemeye devam ediyor.

Güncel çağrıları aşağıda görebilirsiniz:


Eylül 2024

 • UNHRC – Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme Komitesi’nin (İnsan Hakları Komitesi) 14 Ekim – 8 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 142. Oturumu’nda Türkiye’nin raporu ve durumu görüşülecek.
  STÖ’lerin Komiteye bilgi göndermeleri için son tarih: 16 Eylül 2024
  (E-posta: ohchr-ccpr@un.org)

  Raporlama yapacak STÖ’ler için iki önemli kriter bulunuyor:
  1) Sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı koalisyonlarca hazırlanacak raporlara öncelik verilecek;
  2) Rapor verilecek alanda hâlihazırda çalışmaları ve deneyimi olan STÖ’lere öncelik verilecek.

Raporlama yapacak STÖ’ler için 3 önemli belgenin çevirisini aşağıda bulabilirsiniz:

Oturum ile ilgili web sitesi: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2737&Lang=en
Komiteyle ilgili önceki raporlar ve önemli yayınlar: https://insanhaklariizleme.org/vt/yayin_list.php?qs=Insan%20Haklari%20Komitesi&f=all
Sözleşme Organları Rehberi: https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=%28TR%29Treaty%20Bodies%20Guide%2823.12.2022%29.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=2504

3 belgenin İngilizce orijinal metinlerini aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz:
https://etkiniz.eu/wp-content/uploads/2024/04/G2308747-HRC-TR-Reply-TR-1.docx
https://etkiniz.eu/wp-content/uploads/2024/04/G2123439-HRC-TR-LOIPR-TR-1.docx
https://etkiniz.eu/wp-content/uploads/2024/04/G1247598.docx


Ekim 2024


Uluslararası mekanizmalara erişimde Etkiniz desteğinden nasıl yararlanabilirsiniz?

Etkiniz Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim Desteği’ne başvurarak bu mekanizmalara sunulmak üzere rapor hazırlama ve savunuculuk faaliyetleri yürütebilirsiniz.

Faaliyetlerinizi yürütmede bu mekanizmalarla iletişime geçmek, raporlarınızı hazırlamak veya raporların çevirisini yapmak, çalıştığınız hak alanıyla ilgili uluslararası etkinlikler düzenlemek gibi konularda destek alabilirsiniz.

Etkiniz desteğinin kapsamı ve uygun faaliyet & bütçe kalemlerini incelemek için tıklayınız:
https://etkiniz.eu/uluslararasi-insan-haklari-mekanizmalari/

Geçmiş çağrılar

 

öncekine git
sonrakine git