Farklı hak alanlarında uluslararası mekanizmalara raporlama yapabilirsiniz

Etkiniz AB Programı, farklı hak alanlarında BM özel raportörleri vb. uluslararası insan hakları mekanizmalarına bilgi notu ya da rapor iletmek üzere yapılan çağrıları sizler için derlemeye devam ediyor.

Güncel çağrıları aşağıda görebilirsiniz:

Birleşmiş Milletler katkılarınızı bekliyor! Kadınlar, Kız Çocukları ve Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Bir Çevre Hakkı konulu katkı sunma çağrısı

Güvenli, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreden yararlanmaya ilişkin insan hakları yükümlülükleri konusundaki Özel Raportör, kadınlar, kız çocukları ve temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevre hakkı ile ilgili STÖ’lerden bilgi almak için çağrıda bulundu. – Son tarih: 14 Ekim 2022

14 Ekim 2022 tarihine kadar BM Çevre Hakkı Özel Raportörüne katkı sunmak isterseniz, aşağıdaki belgede bulunan sorulara yanıt vermek için Etkiniz’den destek alabilirsiniz.

< UNOG-OHCHR Çağrı metni >

*Bu çeviri resmi çeviri değildir, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin katkı sunmasını kolaylaştırmak amacını taşımaktadır.
Katkılar sadece İngilizce, Fransızca, İspanyolca dillerinde ilgili e-posta adresine iletilmelidir.

İngilizce çağrı:  https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2022/call-inputs-women-girls-and-right-clean-healthy-and-sustainable-environment

Ekim 2022


Aralık 2022

 • Tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin insan haklarından yararlanma üzerindeki olumsuz etkisine ilişkin Özel Raportör’den « Yaptırımlar Araştırma Platformu » oluşturma amaçlı STÖ’lerden bilgi almak için çağrıda bulundu. – Son tarih: 31 Aralık 2022. Bilgi için: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-inputs-sanctions-research-platform
 • Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Komite (GRETA) – Türkiye’nin ikinci izleme döngüsü 2023’te yapılacak. 31 Aralık 2022’ye kadar STÖ’lerin rapor göndermeleri tavsiye edilir. Bilgi için: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/turkey
 • Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi hakkında belirlenmiş toplantı dönemleri (en geç 1.5 ay önce rapor göndermek gerekiyor):
  a. OPUZ Grubu kadına karşı şiddet ve ev içi şiddet davası kararlarının uygulanması – 1451 DH Toplantısı, Aralık 2022
  b. CUMHURİYETÇİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI GROUP ve ZENGİN HASAN AND EYLEM GROUP Alevilerin inanç, vicdan, din özgürlüğü dava kararlarının uygulanması – Mart 2023
  c. ÖNER AND TÜRK GROUP, NEDİM ŞENER GROUP, ALTUĞ TANER AKÇAM GROUP, ARTUN AND GÜVENER GROUP, IŞIKIRIK GROUP Nefret veya şiddeti teşvik etmeyen görüşlerin ifade edilmesi nedeniyle cezai kovuşturmaya uğrayanların ifade özgürlüğü ve bunun bir bütün olarak toplum üzerindeki caydırıcı etkisi ile ilgili kararların uygulanması – Mart 2023
  d.OYA ATAMAN GROUP örgütlenme ve protesto özgürlüğü, kolluk güçlerinin orantısız güç kullanımı ile ilgili kararın uygulanması – Mart 2023

  Bu kararların uygulanmasıyla ilgili rapor sunmak isteyen STÖ’ler aşağıdaki linklerden bilgi alabilirler: Avrupa Uygulama Ağı AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi- STÖ’ler için Kılavuz (Türkçe): https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=Handbook-EIN-TR-FINAL.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=658
  Avrupa Konseyi AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi Dairesi (İngilizce/Fransızca): https://www.coe.int/en/web/execution/nhri-ngo
  AİHM HUDOC EXEC veritabanı (Türkiye dosyaları): https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECDocumentTypeCollection%22:[%22CEC%22],%22EXECState%22:[%22TUR%22]}

Uluslararası mekanizmalara erişimde Etkiniz desteğinden nasıl yararlanabilirsiniz?

Etkiniz Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim Desteği’ne başvurarak bu mekanizmalara sunulmak üzere rapor hazırlama ve savunuculuk faaliyetleri yürütebilirsiniz.

Faaliyetlerinizi yürütmede bu mekanizmalarla iletişime geçmek, raporlarınızı hazırlamak veya raporların çevirisini yapmak, çalıştığınız hak alanıyla ilgili uluslararası etkinlikler düzenlemek gibi konularda destek alabilirsiniz.

Etkiniz desteğinin kapsamı ve uygun faaliyet & bütçe kalemlerini incelemek için tıklayınız:
https://etkiniz.eu/uluslararasi-insan-haklari-mekanizmalari/

Geçmiş çağrılar

öncekine git
sonrakine git