Farklı hak alanlarında uluslararası mekanizmalara raporlama yapabilirsiniz

Etkiniz AB Programı, farklı hak alanlarında BM özel raportörleri vb. uluslararası insan hakları mekanizmalarına bilgi notu ya da rapor iletmek üzere yapılan çağrıları sizler için derlemeye devam ediyor.

❗BM’den deprem sonrası insan hakları izleme çalışmalarında da kullanılabilecek katkı çağrısı

Yeterli yaşam standardına sahip olma hakkının bir bileşeni olarak yeterli barınma ve bu bağlamda ayrımcılığa uğramama hakkı BM Özel Raportörü’nün BM Genel Kurulu’nun 78. oturumuna Ekim 2023’te sunacağı rapora katkı çağrısı: “Herkes için onurlu bir şekilde yaşanacak bir yer: Konutları uygun fiyatlı hale getirme” Son katkı gönderme tarihi: 30 Nisan 2023

Daha fazla bilgi: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-inputs-place-live-dignity-all-make-housing-affordable

Güncel çağrıları aşağıda görebilirsiniz:


Mart 2023


Nisan 2023

  • Nedenleri ve sonuçları da dahil olmak üzere köleliğin çağdaş biçimleri konusunda BM Özel Raportörü’nün BM Genel Kurulu’nun 78. oturumunda sunmak üzere hazırladığı çağdaş kölelik biçimlerinin kolaylaştırılması ve önlenmesinde teknolojinin kullanımı konulu raporu için katkı çağrısı. Katkı göndermek için son tarih: 14 Nisan 2023. Daha fazla bilgi https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-input-use-technology-facilitating-and-preventing-contemporary-forms
  • ❗BM’den deprem sonrası insan hakları izleme çalışmalarında da kullanılabilecek katkı çağrısı⬇
    Yeterli yaşam standardına sahip olma hakkının bir bileşeni olarak yeterli barınma ve bu bağlamda ayrımcılığa uğramama hakkı BM Özel Raportörü’nün BM Genel Kurulu’nun 78. oturumuna Ekim 2023’te sunacağı rapora katkı çağrısı: “Herkes için onurlu bir şekilde yaşanacak bir yer: Konutları uygun fiyatlı hale getirme” Son katkı gönderme tarihi: 30 Nisan 2023
    Daha fazla bilgi: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-inputs-place-live-dignity-all-make-housing-affordable

Mayıs 2023


Haziran 2023

  • Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, 2023 sonuçları için “çocuklar, aileler ve göçmenler” konulu 4. tematik grupla ilgili olarak Avrupa Sosyal Şartı’na Taraf Devletlere sorular yöneltti. Sendikalar ve sivil toplum örgütleri (STÖ) bu döngüye ilişkin ulusal raporlar hakkındaki yorumlarını 30 Haziran 2023 tarihine kadar sunmaya davet ediliyor. Bu davete yanıt vermek isteyen ve sendika ve STÖ’ler Etkiniz’den destek isteyebilirler.

Konuyla ilgili « Avrupa Sosyal Şartı Prosedürlerine Göre STK’lar, Avrupa Sosyal Haklar Komitesiyle Nasıl İletişim Kurabilir? » adlı Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin kılavuzunun Türkçesine buradan ulaşılabilir: https://derinyoksullukagi.org/wp-content/uploads/2022/12/AvrupaSosyalSartiSTK_compressed-1.pdf

Bu konuda daha fazla bilgi için : https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/national-reports


Uluslararası mekanizmalara erişimde Etkiniz desteğinden nasıl yararlanabilirsiniz?

Etkiniz Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim Desteği’ne başvurarak bu mekanizmalara sunulmak üzere rapor hazırlama ve savunuculuk faaliyetleri yürütebilirsiniz.

Faaliyetlerinizi yürütmede bu mekanizmalarla iletişime geçmek, raporlarınızı hazırlamak veya raporların çevirisini yapmak, çalıştığınız hak alanıyla ilgili uluslararası etkinlikler düzenlemek gibi konularda destek alabilirsiniz.

Etkiniz desteğinin kapsamı ve uygun faaliyet & bütçe kalemlerini incelemek için tıklayınız:
https://etkiniz.eu/uluslararasi-insan-haklari-mekanizmalari/

Geçmiş çağrılar

öncekine git
sonrakine git