Farklı hak alanlarında uluslararası mekanizmalara raporlama yapabilirsiniz

Etkiniz AB Programı, farklı hak alanlarında BM özel raportörleri vb. uluslararası mekanizmalara bilgi notu ya da rapor iletmek üzere yapılan çağrıları sizler için derlemeye devam ediyor.

Güncel çağrıları aşağıda görebilirsiniz:

  • Demokratik ve eşitlikçi bir uluslararası düzenin teşviki üzerine BM Bağımsız Uzman tarafından hazırlanacak « COVID-19 ve çok taraflılık raporu » için bilgi isteği – Son tarih: 18 Haziran 2021. Daha fazla bilgi: https://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/cfi-covid19-multilateralism.aspx
  • Gıda Hakkı Özel Raportörü’nden « COVID19, uluslararası ticaret ve gıda hakkı » konulu rapor için bilgi isteği – Son tarih: 19 Haziran 2021. Daha fazla bilgi https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Call-covid19.aspx
  • Özel askeri ve güvenlik şirketlerine ilişkin hükümetler arası açık uçlu çalışma grubu tarafından hazırlanacak rapora bilgi isteği « Özel askeri ve güvenlik şirketlerinin faaliyetlerinin düzenlenmesi, izlenmesi ve gözetimi ile ilgili uluslararası bir düzenleyici çerçeve unsurlarına ilişkin yazılı katkılar » 29 Haziran 2021‘e kadar sekreterliğe gönderilebilir: igwg-pmsc@ohchr.org
    Daha fazla bilgi: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IGWG_PMSCs/Pages/IGWGIndex.aspx
  • Terörle mücadelede insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin Özel Raportör’den « Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılıkla Mücadele Alanlarında Teknik Yardım ve Kapasite Oluşturmanın İnsan Hakları Boyutları » konulu raporu için bilgi isteği – Son tarih: 30 Haziran 2021 – Daha fazla bilgi : https://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/HR_Technical_Assistance_Capacity_Building.aspx
  • Barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü Özel Raportörü’nden « kriz dönemlerinde barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü raporu» için bilgi isteği – Son tarih: 31 Temmuz 2021 – Daha fazla bilgi : https://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/CFI-50th-HRC-session.aspx
  • Tarih güncellendi! BM Çocuk Hakları Komitesi Türkiye’nin üçüncü periyodik raporunun şekillendirilmesi sürecinde STÖ’lerden katkı bekliyor. STÖ’lerle yapılacak ön görüşmelerin tarihini 7-11 Şubat 2022’ye erteleyen Komite, 1 Kasım 2021 tarihine kadar sunulacak raporları dikkate alacak. Bilgi: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRC
    Etkiniz AB Programı’nın Çocuk Hakları Komitesi çağrısı sonucu hazırladığı bilgi notuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bilgi notunda ayrıca Çocuk Haklarına dair Sözleşme uygulamalarının izlenmesinde büyük önem taşıyan bu raporlama imkânıyla ilgili geçmişteki örnek STÖ ve ülke raporlarını da bulabilirsiniz.

Uluslararası mekanizmalara erişimde Etkiniz desteğinden nasıl yararlanabilirsiniz?

Etkiniz Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim Desteği’ne başvurarak bu mekanizmalara sunulmak üzere rapor hazırlama ve savunuculuk faaliyetleri yürütebilirsiniz.

Faaliyetlerinizi yürütmede bu mekanizmalarla iletişime geçmek, raporlarınızı hazırlamak veya raporların çevirisini yapmak, çalıştığınız hak alanıyla ilgili uluslararası etkinlikler düzenlemek gibi konularda destek alabilirsiniz.

Etkiniz desteğinin kapsamı ve uygun faaliyet & bütçe kalemlerini incelemek için tıklayınız:
https://etkiniz.eu/uluslararasi-insan-haklari-mekanizmalari/

 

Geçmiş çağrılar

öncekine git
sonrakine git