Farklı hak alanlarında uluslararası mekanizmalara raporlama yapabilirsiniz

Etkiniz AB Programı, farklı hak alanlarında BM özel raportörleri vb. uluslararası mekanizmalara bilgi notu ya da rapor iletmek üzere yapılan çağrıları sizler için derlemeye devam ediyor.

Güncel çağrıları aşağıda görebilirsiniz:

Uluslararası mekanizmalara erişimde Etkiniz desteğinden nasıl yararlanabilirsiniz?

Etkiniz Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim Desteği’ne başvurarak bu mekanizmalara sunulmak üzere rapor hazırlama ve savunuculuk faaliyetleri yürütebilirsiniz.

Faaliyetlerinizi yürütmede bu mekanizmalarla iletişime geçmek, raporlarınızı hazırlamak veya raporların çevirisini yapmak, çalıştığınız hak alanıyla ilgili uluslararası etkinlikler düzenlemek gibi konularda destek alabilirsiniz.

Etkiniz desteğinin kapsamı ve uygun faaliyet & bütçe kalemlerini incelemek için tıklayınız:
https://etkiniz.eu/uluslararasi-insan-haklari-mekanizmalari/

Güncel Çevrimiçi Toplantılar

 1. Birleşmiş Milletler OHCHR
 2. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Webinar Serisi: “Otuz yıldır demokrasiyi ve insan haklarını savunmak”
  28 Eylül – 6 Kasım 2020
  https://www.osce.org/odihr/464520
  • 14 Ekim, 14.30 CET – Hukukun üstünlüğü ilkelerini savunmak ve teşvik etmek: Zorluklar ve ileriye dönük yollar
  • 21 Ekim, 14.30 CET – Bilgiye erişim ve medya özgürlüğü
  • 4 Kasım, 14.30 CET – Çok dilli eğitimin gelişimi ve uygulaması. Lahey Tavsiyelerinden dijital çağa
  • 6 Kasım, 14.30 CET – İnsan hakları savunucularının ve sivil toplumun insan haklarını geliştirme ve korumadaki rolü
 3. Avrupa Konseyi (CoE)
  • 8 Ekim – Herkes için ‘Yaşayan Bir Araç’: LGBTİ bireyler için Eşitliği Geliştirmede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Rolü
   İletişim: tatiana.baeva@coe.int
öncekine git
sonrakine git