Farklı hak alanlarında uluslararası mekanizmalara raporlama yapabilirsiniz

Etkiniz AB Programı, farklı hak alanlarında BM özel raportörleri vb. uluslararası insan hakları mekanizmalarına bilgi notu ya da rapor iletmek üzere yapılan çağrıları sizler için derlemeye devam ediyor.

Güncel çağrıları aşağıda görebilirsiniz:


Mayıs 2024

 • BM Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi (CMW), Türkiye’nin ikinci periyodik raporunun sunulmasından önceki konuların listesini yayınladı. Belgenin İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş halini aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.
  https://etkiniz.eu/blog/cmw-konu-listesi/
  CMW, Türkiye’nin Sözleşmeyi uygulayıp uygulamadığını 03 Haziran 2024 – 14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek 38. oturumunda görüşecek.
  STÖ’lerden katkı için son tarih: 13 Mayıs 2024
  E-posta: ohchr-cmw@un.org

Haziran 2024

 • CAT – İşkence ve Diğer Zalimane İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme Komitesi (İşkenceye Karşı Komite) 8 – 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek 80. Oturum’unda Türkiye’nin raporunu ve durumunu görüşecek.
  STÖ’lerin Komite’ye bilgi göndermeleri için son tarih: 10 Haziran 2024
  (E-posta: ohchr-cat@un.org)

Raporlama yapacak STÖ’ler için iki önemli kriter bulunuyor:
1) Sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı koalisyonlarca hazırlanacak raporlara öncelik verilecek;
2) Rapor verilecek alanda hâlihazırda çalışmaları ve deneyimi olan STÖ’lere öncelik verilecek.

Oturum ile ilgili web sayfası: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2750&Lang=en
Komite ile ilgili önceki raporlar: https://insanhaklariizleme.org/vt/yayin_list.php?qs=BM%20İşkenceye%20Karşı%20Komite&f=all&criteria=or
Sözleşme Organları Rehberi: https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=%28TR%29Treaty%20Bodies%20Guide%2823.12.2022%29.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=2504

 • Avrupa Konseyi Sosyal Haklar Komitesi, işçi sendikalarını ve sivil toplum örgütlerini hayat pahalılığı krizine ilişkin raporlara yorum sunmaya davet ediyor. Katkı sunmak için son tarih: 30 Haziran 2024

  Taraf Devletlerin bu raporları sunmaları için son tarih 31 Aralık 2023’tü. Sunulan raporlar Avrupa Sosyal Şartı web sitesinde, ülke profilleri altında bulunabilir: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/country-profiles

Ulusal raporlara ilişkin yorumlar Avrupa Sosyal Şartı Sekretaryasına e-posta yoluyla iletilebilir: social.charter@coe.int

Daha fazla bilgi: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/call-for-contributions-high-level-conference-on-the-european-social-charter-as-a-step-to-take-further-commitments-under-the-charter

Rapor yazarken kullanabileceğiniz kılavuza buradan ulaşabilirsiniz. Avrupa Sosyal Şartı Prosedürlerine Göre STK’lar, Avrupa Sosyal Haklar Komitesiyle Nasıl İletişim Kurabilir?
https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=AvrupaSosyalSartiSTK_compressed-1.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=2624


Eylül 2024


Uluslararası mekanizmalara erişimde Etkiniz desteğinden nasıl yararlanabilirsiniz?

Etkiniz Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim Desteği’ne başvurarak bu mekanizmalara sunulmak üzere rapor hazırlama ve savunuculuk faaliyetleri yürütebilirsiniz.

Faaliyetlerinizi yürütmede bu mekanizmalarla iletişime geçmek, raporlarınızı hazırlamak veya raporların çevirisini yapmak, çalıştığınız hak alanıyla ilgili uluslararası etkinlikler düzenlemek gibi konularda destek alabilirsiniz.

Etkiniz desteğinin kapsamı ve uygun faaliyet & bütçe kalemlerini incelemek için tıklayınız:
https://etkiniz.eu/uluslararasi-insan-haklari-mekanizmalari/

Geçmiş çağrılar

 

öncekine git
sonrakine git