İnsan Hakları Göstergeleri Ölçme ve Uygulama Kılavuzu yayında!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan “İnsan Hakları Göstergeleri Ölçme ve Uygulama Kılavuzu” Etkiniz çevirisiyle Türkçe’de!

İnsan hakları kavramları ve göstergeleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Mekanizmaları, insan hakları ölçülmesinde ele alınan konular, göstergelerin seçimi, ayrıştırılması ve kullanımına dair bilgilerin yer aldığı kılavuz için TIKLAYINIZ.

Önsözden:

“Standart belirlemeden etkili uygulama sürecine insan haklarının yolculuğu, büyük ölçüde, politika oluşturma ve değerlendirme için uygun araçların bulunmasına bağlıdır. Hem niceli hem de nitel göstergeler, gerekli araçlardır.

İnsan haklarının gerçekleştirilmesinde göstergelerin önemi geniş ölçüde kabul edilirken, hatta Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 31. maddesinde olduğu gibi, insan hakları anlaşmalarında yer bulurken, bu göstergelerin kullanımı henüz sistematik hale gelmemiştir. Mevcut Kılavuz, bu boşluğun doldurulmasına yardımcı olacaktır.”

öncekine git
sonrakine git