‘Etkiniz İnsan Hakları İzlemeye Dayalı Lobicilik Rehberi’ yayında!

Ruhat Sena Akşener’in Etkiniz AB Programı için kaleme aldığı İnsan Hakları İzlemeye Dayalı Lobicilik Rehberi yayında. Etkiniz eğitimlerinin bir çıktısı olarak hazırlanan rehber, lobi çalışmalarıyla ulaşacağınız hedeflere yönelik ipuçları sunuyor.

Lobicilik Rehberi, Etkiniz Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Uzmanı Murat Çekiç ve Sivil İzleme ve Savunuculuk Uzmanı Adem Arkadaş-Thibert’in katkılarıyla hazırlandı.

Rehberin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

lobicilik rehberi

Rehber hakkında

İnsan Hakları İzlemeye Dayalı Lobicilik Rehberi’nde, lobi çalışmaları ve yöntemleri üzerine kısa teorik bilgiler bulacaksınız. Pratiğe dair de lobi çalışmalarının uygulamalarının nasıl olacağı, nasıl bir planlama ile hangi hedeflere ulaşılabileceği üzerine değerlendirmelere ve ipuçlarına ulaşabileceksiniz. Ayrıca insan hakları izleme ve lobi çalışmaları arasındaki bağlantılar, insan hakları izlemeye dayalı lobicilik çalışmalarının yürütülme biçimleri, ulusal ve uluslararası mekanizmaların lobi faaliyetleri üzerinden izlemeyle birlikte nasıl kullanılabileceğine dair de kısa bilgiler edineceksiniz.

Lobi çalışmaları, günümüzde sivil toplum kuruluşlarında kısıtlı kaynaklarla önemli hedeflere yönelik zor bir şekilde yürütülüyor. Dolayısıyla, lobi faaliyetlerine başlamadan önce hedeflerin ve kaynakların en doğru şekilde analiz edilmesi, kısıtlı kaynaklarla en geniş etkiyi yaratmak için kaçınılmaz.

Rehberin tam metni için tıklayın:

İnsan Hakları İzlemeye Dayalı Lobicilik Rehberi

Yazar hakkında

Ruhat Sena Akşener, 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden lisans, 2005 yılında da İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini almıştır.

Sivil toplum alanındaki çalışmalarının başında kültürel koruma ve çevre konularında çeşitli kurumlarda yer almıştır. İnsan hakları alanında yürüttüğü çalışmalara 2005 yılında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nde görev alarak başlamıştır. O tarihten bu yana, kurumda ifade ve basın özgürlüğü, kadın hakları, adil yargılanma hakkı, cezasızlık, ekonomik sosyal kültürel haklar, ayrımcılık ve LGBTI+ hakları ile savunuculuk üzerine odaklanan çalışmalar, kampanyalar ve lobi faaliyetleri yürütmüştür.

Akşener, halen Uluslararası Af Örgütü Türkiye – Savunuculuk ve İHE Program Direktörü görevini yürütmekte ve şubenin savunuculuk – lobi faaliyetleri, kamu idaresi ile ilişkiler ve İHE program ekiplerini yönetmektedir.

öncekine git
sonrakine git