İnsan Hakları İzleme/Raporlamada Yardımcı Belgeler

Etkiniz AB Programı, insan hakları ve izleme raporlamada yardımcı olabilecek kaynak dokümanların Türkçe çevirilerini paylaşıyor. Başvuru formu çevirisinden rehberlere, farklı konularda çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan belgelerin Türkçe çevirileri bu sayfaya yüklenmeye devam edecek.

Zararın Çözümü (Giderilmesi): Kalkınma Finansmanı için Uluslararası Hukuktan Dersler

Belge için TIKLAYINIZ

Aarhus Sözleşmesi hakkında kısa rehber

Belge için TIKLAYINIZ

İşkenceyle Mücadele Örgütü (APT) BM İşkenceye Karşı Komite (UN CAT) Alternatif Raporlama Rehberi

Belge için TIKLAYINIZ

Evrensel Periyodik İnceleme (Dördüncü Döngü): İlgili paydaşların yazılı sunumları için bilgi ve kılavuzlar

Belge için TIKLAYINIZ

Kadın Mahpuslara Muamele ve Kadın Suçlular için Hapis Dışı Tedbirlere Dair Birleşmiş Milletler Kuralları (Bangkok Kuralları)

Belge için TIKLAYINIZ

Yargı Sistemlerinde ve Çevrelerinde Yapay Zekâ Kullanımına İlişkin Etik Şart

Belge için TIKLAYINIZ

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonunun LGBTİ bireylere karşı hoşgörüsüzlüğün ve ayrımcılığın önlenmesi ve bu konuda mücadele edilmesi konusundaki 17 No.lu Genel Politika Tavsiye Kararı

Belge için TIKLAYINIZ

Barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü haklarının sürdürülebilir barış ve demokrasiye geçiş süreçlerinin sağlanması bakımından taşıdığı önem

Belge için TIKLAYINIZ

Kısıtlayıcı Ortamlarda Savunuculuk: Sivil Toplum Kuruluşları için Bir Kılavuz

Belge için TIKLAYINIZ

BM İnsan Hakları Sözleşme Mekanizmaları Nezdinde Üçüncü Taraf Müdahaleleri için Rehber

Belge için TIKLAYINIZ

Sivil toplumun OECD’ye katılım sürecini etkileme rehberi

Belge için TIKLAYINIZ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadından ve Avrupa Sosyal Haklar Komitesinin sonuç ve kararlarından ortaya çıkan ilkeleri içeren İnsan Hakları ve Çevre El Kitabı (3. baskı)

Belge için TIKLAYINIZ

Evrensel Periyodik İncelemeye katılan Sivil Toplum Örgütleri için kapsamlı bir rehber

Belge için TIKLAYINIZ

İklim Değişikliği Bağlamında Devletlerin İnsan Hakları Yükümlülükleri: BM İnsan Hakları Sözleşme Organları Tarafından Hazırlanan Rehber İlkeler

Belge için TIKLAYINIZ

Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine ilişkin kılavuz ilkeler

Belge için TIKLAYINIZ

BM Sözleşme Organlarına Bireysel Başvuru Rehberi

Belge için TIKLAYINIZ

Avrupa Konseyi ile Çalışma: Sivil Toplum için Pratik Bir Kılavuz

Belge için TIKLAYINIZ

STÖ’lerin GRETA’ya raporlama yapmaları için kılavuz

Belge için TIKLAYINIZ

Sivil Toplumu Yeniden Canlandırmak: Anlatıların Değişmesi için Lifeline Rehberi 

Belge için TIKLAYINIZ

Güvenli, Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir bir Çevre Hakkı için Bilgi Notu

Belge için TIKLAYINIZ

İstenilen Düzeye Gelmek: Stö’ler Bir Şirketin Toplumsal Cinsiyete ilişkin Durum Tespiti Çalışmalarını Nasıl Değerlendirebilir? 

Belge için TIKLAYINIZ

ISHR- BM Sözleşme Mekanizmaları Rehberi

Türkçe belge için TIKLAYINIZ

İngilizce belge için TIKLAYINIZ

BM Özel Prosedürleri̇ için Prati̇k Rehber

Belge için TIKLAYINIZ

MASADA BİR YER: BM’de insan hakları ve insan haklarını savunanlar hakkında etkili anlatılar hazırlamak için bir rehber

Belge için TIKLAYINIZ

ICERD ve CERD: Sivil Toplum Aktörleri için Rehber

Belge için TIKLAYINIZ

BM İnsan Hakları Konseyi Şikayet Usulü Formu

Belge için TIKLAYINIZ

Özel Usul Bildirimleri tanıtım broşürü

Belge için TIKLAYINIZ.

BM İnsan Hakları Konseyi – Keyfi Alıkonulmalar Çalışma Grubunun çalışma yöntemleri

Belge için TIKLAYINIZ

İnsan Hakları Konseyi Şikayet Usulü

Belge için TIKLAYINIZ

Zorla ve İrade Dışı Kaybetmeler Çalışma Grubu (WGIED) Usulleri

Belge için TIKLAYINIZ

Etkiniz destekli diğer yayınları incelemek için buraya tıklayınız.

öncekine git
sonrakine git