‘İnsan Hakları İzlemeye Dayalı Lobicilik’ online eğitimi başvuruya açıldı!

Sivil toplum örgütlerini “Etkiniz AB Programı-İnsan Hakları İzlemeye Dayalı Lobicilik” eğitimine katılmaya davet ediyoruz. Eğitim Ruhat Sena Akşener tarafından verilecektir.

Eğitim Tarihleri: 16-17-18 Şubat 2022 (Her gün 13.00-16.00 saatleri arasında, günde 3 saat)

Eğitim Yeri: Zoom – internet üzerinden

Son Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2022 – saat 23:59

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerine (STÖ) insan hakları uygulamalarını izlemek, raporlamak ve bulguları doğrultusunda savunuculuk çalışmaları yapmaları için kapasite geliştirme destekleri sunmaya devam ediyor.

Eğitim konuları nelerdir?

İnsan Hakları İzlemeye Dayalı Lobicilik Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

 • İnsan hakları izleme çalışmalarını lobicilik aracı olarak kullanmak
 • Lobi çalışmalarında dikkat edilmesi gereken ipuçları
 • Lobi ve savunuculuk planlaması

Eğitmen hakkında

Ruhat Sena Akşener, 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden lisans, 2005 yılında da İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini almıştır.

Sivil toplum alanındaki çalışmalarının başında kültürel koruma ve çevre konularında çeşitli kurumlarda yer almıştır. İnsan hakları alanında yürüttüğü çalışmalara 2005 yılında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nde görev alarak başlamıştır. O tarihten bu yana, kurumda ifade ve basın özgürlüğü, kadın hakları, adil yargılanma hakkı, cezasızlık, ekonomik sosyal kültürel haklar, ayrımcılık ve LGBTI+ hakları ile savunuculuk üzerine odaklanan çalışmalar, kampanyalar ve lobi faaliyetleri yürütmüştür.

Akşener, halen Uluslararası Af Örgütü Türkiye – Savunuculuk ve İHE Program Direktörü görevini yürütmekte ve şubenin savunuculuk – lobi faaliyetleri, kamu idaresi ile ilişkiler ve İHE program ekiplerini yönetmektedir.

Eğitime kimler katılabilir?

 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.

Katılımcılar nasıl belirlenir?

Eğitime katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

 • Başvuru formunun tam ve detaylı bir biçimde doldurulması (Tek kelimelik cevaplardan ibaret başvurular genellikle dikkate alınmamaktadır.)
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Coğrafi dengenin sağlanması

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Nasıl başvurulur?

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri https://forms.gle/qrQ1iZ33qF8mpsAh9  adresindeki başvuru formunu en geç 12 Şubat 2022 saat 23:59’a kadar doldurmalıdır.

Başvuru sonuçları en geç 14 Şubat 2022 tarihinde e-posta yoluyla iletilecektir.

Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

öncekine git
sonrakine git