‘Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlama ve İzleme’ online eğitimi başvuruya açıldı!

Sivil toplum örgütlerini “Etkiniz AB Programı- Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlama ve İzleme” eğitimine katılmaya davet ediyoruz. Eğitim İlknur Üstün tarafından verilecektir.

Eğitim Tarihleri: 27-28-29 Nisan 2022 (Her gün 13.00-16.00 saatleri arasında, günde 3 saat)

Eğitim Yeri: Zoom – internet üzerinden

Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2022 – saat 23:59

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerine (STÖ) insan hakları uygulamalarını izlemek, raporlamak ve bulguları doğrultusunda savunuculuk çalışmaları yapmaları için kapasite geliştirme destekleri sunmaya devam ediyor.

Eğitim konuları nelerdir?

Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlama ve İzleme Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

  • Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hazırlık süreci
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerel eşitlik eylem planları
  • İzleme ve raporlama süreçleri

Eğitmen hakkında

Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe okudu. Aynı üniversitenin Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans programına özel öğrenci olarak devam etti. Felsefe öğretmenliği yaptı. Feminist bir yayınevi olan Ayizi’nin kurucularındandı. Ayizi’nde editörlük ve yayın yönetmenliği yaptı. Amargi Feminist Teori ve Politika Dergisi Yayın Kurulu Üyesi ve editörlerindendi. KADER Ankara şubesinin başkanlığını yaptı, politikalar sorumluluğunu yürüttü. Çeşitli uluslararası toplumsal cinsiyet eşitliği komitelerinde görev yaptı. Kadın Koalisyonu ve Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu kurucularından ve yürütücülerinden. Toplumsal cinsiyet eşitliği, feminizm ve örgütlenme, siyasal katılım, yerel siyaset, adalete erişim, ayrımcılık üzerine yazıları, araştırma ve saha çalışmaları var. Gündelik yaşam ve yerel siyaset özel ilgi alanı. Yerel yönetimlerin cinsiyet eşitliği açısından izlenebilmesinde özgün bir model geliştirmek için uğraşıyor. Kadın örgütlerinde yerel ve uluslararası örgütlenme çalışmalarına ve feminist politika yapmaya devam ediyor.

Eğitime kimler katılabilir?

  • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
  • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
  • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.

Katılımcılar nasıl belirlenir?

Eğitime katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

  • Başvuru formunun tam ve detaylı bir biçimde doldurulması (Tek kelimelik cevaplardan ibaret başvurular genellikle dikkate alınmamaktadır.)
  • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
  • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
  • Cinsel, coğrafi ve tematik çeşitliliğin sağlanması

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Nasıl başvurulur?

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri https://forms.gle/BWVAT1vckrVWHe6EA adresindeki başvuru formunu en geç 22 Nisan 2022 Cuma günü, saat 23:59’a kadar doldurmalıdır.

Başvuru sonuçları en geç 25 Nisan 2022 tarihinde e-posta yoluyla iletilecektir.

Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

öncekine git
sonrakine git