‘Etkiniz İnsan Haklarını İzleyenler için Politika Belgesi Hazırlama Rehberi’ yayında!

Sait Fehmi Ağduk’un Etkiniz AB Programı için kaleme aldığı “İnsan Haklarını İzleyenler için Politika Belgesi Hazırlama Rehberi” yayında. Yazarın, eğitimlerinin bir çıktısı olarak hazırladığı rehber, politika belgesi hazırlamakla ulaşacağınız hedeflere yönelik ipuçları sunuyor.

politika belgesi

Rehber hakkında

Hazırladığı rehberde Sait Fehmi Ağduk aşağıdaki sorulara cevap arıyor:

  • Bir insan hakları izleme çalışması yapmayı ya da raporu hazırlamayı düşünüyorum, acaba politika belgesi oluşturmak için neye dikkat etmeliyim?
  • Politika Belgesi’nin insan hakları izleme çalışmalarıma katkısı ne olacak?
  • İnsan hakları izleme raporları hazırlarken, buradan bir politika belgesi de
    çıkacak şekilde bir yaklaşımı nasıl uygularım?

Rehber aynı zamanda, politika belgesi hazırlama konusunda çeşitli başarı örneklerine referans veriyor. Kamu politikasına etki etme, savunuculuk çalışmalarını şekillendirme ve “yasaları veya politikaları toplumdan dışlanmış kesimler lehine değiştirme” gibi süreçlerle politika belgesi hazırlamanın ilişkisine dikkat çeken rehberin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yazar hakkında

Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlayıp, yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. 2002 yılında Birleşmiş Milletler’de başladığı sivil toplum hayatına, on yıl boyunca Ulusal Demokratik Enstitü’de devam etti. Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı “Konuk Sanatçı Programı”nı yürüttü. İletişim, katılım ve savunuculuk konularında çalışıyor. T24 Haftalık’ta kendisini ifade ediyor. hayatevi.org adlı bloğunda ev, yol ve aile temaları üzerinden hayata dair yazılar yazıyor. instagram, facebook ve twitter @hayatevinde

öncekine git
sonrakine git