‘Afetler ve insan hakları izleme’ temalı kaynak belgeler

Etkiniz AB Programı olarak 6 Şubat 2023 ve ardından yaşadığımız depremler sonrasında “Afetlerle ilgili uluslararası insan hakları çerçevesinden nasıl yararlanabiliriz?”, “Afet hukukunu Türkiye’de nasıl daha etkili işletebiliriz?”, “Afet sonrasında farklı insan hakları alanlarında yaşanan sorunlara nasıl çözüm üretebiliriz?” sorularına cevap aradık. Bu sorulara yanıt verebilecek çeşitli kaynak belgeleri sizin için derledik.

Aşağıdaki tabloda konuyla ilgili kaynak belgeleri bulabilirsiniz.

Afet sonrası insan hakları izleme ve savunuculuk çalışmalarınızda kullanmak üzere belgelerin çevirisi için Etkiniz’den destek alabilirsiniz.

Kaynakça ek yapmak üzere e-posta veya sosyal medya adreslerimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz- https://etkiniz.eu/iletisim/
  • Kaynaklar alfabetik sırayla dizilmiştir.
  • Kaynakçaya katkılarından ötürü UN Women Türkiye ekibine teşekkür ederiz.
KAYNAKÇA
‘Afetler ve Kadın Hakları’ temalı kaynak belgeler
A universal treaty for disasters? Remarks on the International Law Commission’s Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters
Afet Müdahalesinde İnsan Haklarının Korunması: Devlet ve Devlet Dışı Aktörler için Kılavuz İlkeler
Age Inclusive Disaster Risk Reduction – A Toolkit
Child Protection Rapid Assessment Toolkit
Direct Observation and Key Informant Interview Techniques for primary data collection during rapid assessments
Doğal Afet Durumlarında Kişilerin Korunmasına ilişkin IASC Operasyonel Kılavuzu
FIRE UN Leaflet
FIRE: A framework for integrating human rights and gender equality in disaster risk reduction and climate change adaptation
İNSAN HAKLARI VE DOĞAL AFETLER: Doğal Afet Durumlarında İnsan Haklarının Korunmasına İlişkin Operasyonel Kılavuz ve Saha El Kitabı
İnsan Hakları Hukuku ve afet riskinin azaltılması
İnsan Hakları ve Afet Riskinin Azaltılması Arasındaki İlişki Yeniden Değerlendirildi: Hukuki Perspektifi Tartışmaya Açmak
İnsan haklarının korunması ve afetler – Veritabanı
Lessons from the Chilean Earthquake: How a Human Rights Framework Facilitates Disaster Response
OCHA Guiding Principles on Internal Displacement
Older Persons in Emergency Situations
Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi (2015-2030)
TIPS – Using Rapid Appraisal Methods
Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Afet Hukuku Veritabanı
UN Women Brief on Earthquake in Türkiye: Impacts and Priorities for Women and Girls
UN Women In Focus: Supporting women and girls in Türkiye in the aftermath of the earthquakes
UNDP Afetlerin İnsan Hakları Üzerindeki Etkisini Değerlendirme Rehberleri
öncekine git
sonrakine git